Co trzeba przed zakupem okien? Jakie okno wybrać?

Okno to jedna z ważniejszych przegród zewnętrznych. Czy to budując dom, czy to remontując dom stajemy przed wyborem rodzaju okien do naszego domu. Co trzeba wiedzieć przed zakupem okien?

Jakie powinno być dobre okno?

Dobre okno powinno po pierwsze być szczelne, po drugie mieć dobre parametry izolacyjne, po trzecie mieć możliwość rozszczelnienia w celu wentylacji.

Profil okna

Pierwszym ważnym elementem, odpowiadającym za termoizolacyjność i akustyczność całego okna, jest profil.
Mamy klasy profili A, B, C.
Najwyższą klasą jest oczywiście klasa A.

  • Klasa okien A – zaliczane są do niej profile okienne, których minimalna grubość ścianki widocznej jest >2,8mm, a grubość ścianki niewidocznej >2,5mm.
  • Klasa okien B – zaliczane są do niej profile okienne, których minimalna grubość ścianki widocznej jest >2,5mm, a grubość ścianki niewidocznej >2,0mm.
  • Klasa okien C – zaliczane są do niej profile okienne, których minimalną grubość ścianki widocznej i niewidocznej określa producent okien.

Klasy niższe są mniej odporne na odształcenia mogące pojawić się z biegiem czasu.

Ilość komór w profilu

Na rynku mamy dostępne okna o profilach z czterema, pięcioma i siedmioma komorami. Im więcej komór tym lepsza jest izolacje termiczna okna.

Materiał z jakiego wykonane jest okno

Na izolację termiczną ma wpływ także rodzaj materiału z którego została wykonana ramka dystansowa między szybami, rodzaj samego szkła oraz gaz wypełniający przestrzeń między szybami.

W nowoczesnych oknach ramkę dystansową wykonuje się ze stali szlachetnej, a przestrzeń międzyszybową wypełnia się gazem szlachetnym.

Współczynnik przenikania ciepła czyli ile ciepła ucieka przez okno?

Współczynnik przenikania ciepła Uw mówi nam ile ciepła ucieka przez okno. Jednostką Współczynnnika przenikania ciepła jest W/(m2·K).
Wg. aktualnych przepisów Uw powinna wynosić poniżej 1,3 W/(m2·K), a od roku 2017 ma to być nawet poniżej 1,1 W/(m2·K), natomiast od roku 2021 – poniżej 0,9 W/(m2·K).
Nie wchodząc w dalsze szczegóły im współczynnik mniejszy tym więcej ciepła zostaje w naszym domu.

Warto wiedzieć, że Współczynnik przenikania ciepła odnosi się do całego kompletnego okna. Wieu producetów podaje jeszcze lub zamiast wartości odnoszące się do do szyby i ramy (Ug, Uf). Jednak te współczynniki nie oddają rzeczywistych strat ciepła.

Szczelność okna

Inne ważne parametry okna to: odporność na obciążenie wiatrem, wodoszczelność i przepuszczalność powietrza.

Obciążenie wiatrem mówi o szczelności okna. Im mniejsze ugięcie pod naporem wiatru tym lepiej. Mamy klasy obciążenia wiatrem od A1 do C5. (klasa B2 to minimum dla okien PVC)

Wodoszczelność to jak sama nazwa mówi odporność na wodę uderzającą w okno podczas deszczu. Skala wodoszczelności to od 1A do 9A. (w klimacje Polski stolarka powinna mieć klasę wyższą niż 4A).

Przepuszczalność powietrza określa nam jak szczelne jest okno. Mamy tu skalę od 1 do 4. Przy czym 4 to najwyższa klasa szczelności stolarki.

Możesz także przeczytać

Leave a Comment