Jak pozbyć się grzyba na ścianie?

Zagrzybiona ściana to częsty efekt zaniedbań w bieżącej konserwacji budynku lub błędów konstrukcyjnych. Najgorzej, że zagrzybienie jest niebezpieczne dla naszego zdrowia.

Dlaczego ściana jest zagrzybiona?

Grzyb na ścianie, w pomieszczeniach, rozwija się w miejscach o uszkodzonej lub niedostatecznej izolacji cieplej (mostkach termicznych). Jest to miesce styku ciepłego powietrza wewnętrznego i wychłodzonej powierzchni ściany zewnętrznej. Taki styk gorącej i chłodnej masy powietrza powoduje kondensacje pary wodnej, co stwarza idealne środowisko dla rozwoju pleśni i grzybów (jak w lesie ).
Podobny efekt dostaniemy w wyniku niedostatecznej wentylacji pomieszczeń, np. w przypadku motażu okien plastikowych bez możliwości rozszczelnienia.

Co zrobić jak już ściany porosną grzybem i pleśnią?

Jeśli jednak dopuściliśmy do rozwoju grzybów i pleśni warto zabrać się za ich usunięcie w sposób przemyślany.
Najpierw trzeba usunąć z powierzchni to co już jest. Robimy to szorstką szczotką do tzw. żywego. Jeżeli grzyb się już zakorzenił trzeba będzie nawet skuć tynk i odkazić podłoże. Prace trzeba przeprowadzić na większej powierzchni niż zagrzybiona – przynajmniej 1 metr.

Następnie oczyszczoną powierzchnię dokładnie myjemy czystą wodą i starannie suszymy.
Następnie pokrywamy powierzchnię preparatem grzybobójczym. Niektóre z nich nadają się do użycia bezpośrednio po otwarciu opakowania i można je rozprowadzać pędzlem lub metodą natryskową.
Należy pamiętać aby chronić ręce i oczy, ponieważ są to preparaty szkodliwe dla zdrowia.

Dopiero po takiej operacji możemy przywrócić ścianie należyty wygląd – tynkowanie, gruntowanie, malowanie.

Aha! Wraz z odgrzybianiem warto usunąć przyczynę powstania zagrzybienia.

Możesz także przeczytać