Przydomowe szambo. Jakie formalności?

Szambo to wciąż popularny i często wykorzystywany sposób odprowadzania domowych nieczystości. Pragnąc wybudować szambo, musimy jednak pamiętać o spełnieniu szeregu wymogów prawnych oraz zadbać o dopełnienie niezbędnych formalności. Nie są one uciążliwe, warto jednak zapoznać się ze szczegółami przed rozpoczęciem inwestycji. Dzięki temu skrócimy drogę legislacyjną i unikniemy wielogodzinnych wizyt w urzędach.

Czy szambo przydomowe to dobry wybór?

Komunalne sieci kanalizacyjne są rozwiązaniem wygodnym i dostępnym dla coraz szerszej rzeszy użytkowników. Zmieniające się przepisy i zaostrzenie polityki ochrony środowiska sprawiły, że mieszkańcy miast i aglomeracji miejskich mogą korzystać z tego wygodnego, a od roku 2015 również obowiązkowego sposobu gospodarowania ściekami. Nieco inaczej wygląda sytuacja we wsiach i mniejszych miejscowościach. Tutaj wciąż około 80% mieszkańców jest pozbawionych dostępu do sieci kanalizacyjnej. Dzieje się tak za sprawą wysokich kosztów oraz trudności logistycznych, które towarzyszą budowie systemu kanalizacyjnego. W takim wypadku skutecznym i efektywnym, a często jedynym rozwiązaniem jest instalacja przydomowego szamba.

Pierwszym etapem prac powinno być zapoznanie się z obowiązującymi normami prawnymi. 

Omówimy je na przykładzie najpopularniejszego rozwiązania, jakim niewątpliwie jest bezodpływowe szambo betonowe. W praktyce jest to szczelny zbiornik połączony rurą odpływową z ujściem domowej instalacji sanitarnej. Szczelność jest w tym przypadku warunkiem koniecznym, dlatego wybierając zbiornik, warto skorzystać z oferty sprawdzonych producentów dysponujących odpowiednimi zaświadczeniami i certyfikatami potwierdzającymi zarówno jakość produktu, jak i zgodność z wymaganiami ustawodawcy.

Gdzie i jakie formalności należy załatwić, myśląc o przydomowym szambie?

Starannego przemyślenia wymaga wybór odpowiedniej pojemności szamba. Wpływa on nie tylko na wygodę korzystania, ale w istotny sposób wytycza kierunek drogi urzędowej. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 3a prawa budowlanego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 może odbywać się na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno–budowlanej (staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu). W praktyce oznacza to konieczność złożenia w odpowiednim organie zgłoszenia zawierającego krótki opis inwestycji. Nie musimy czekać na wydanie zgody, zgłoszenie staje się prawomocne, jeśli w ciągu 30 dni urząd nie zgłosi zastrzeżeń. Szamba o pojemności przekraczającej 10 m3 wymagają już uzyskania pozwolenia na budowę. W takim wypadku formalności są nieco bardziej skomplikowane, wymagane jest również zgromadzenie bogatszej dokumentacji. Ponieważ część regulacji leży w gestii władz samorządowych, to najlepszą metodą uzyskania wyczerpujących informacji będzie udanie się do właściwej pod względem miejsca zamieszkania instytucji – starostwa lub urzędu gminy.

Położenie szamba na działce nie może być przypadkowe. Szczegółowe informacje zawiera rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Reguluje ono przede wszystkim minimalne odległości, które powinny być zachowane między szambem a zabudowaniami i granicami działki. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, rekreacyjnej lub zagrodowej odległości te wynoszą: 5 metrów od okien i drzwi budynków, w których przebywają ludzie, 7.5 metra od granicy działki, ulicy i ciągu pieszego oraz 15 metrów od studni. Wyznaczając odpowiednie miejsce, oprócz konieczności sprostania wymogom prawnym, należy też wziąć pod uwagę wygodę podczas późniejszej eksploatacji. Szczególne znaczenie ma w tym wypadku zapewnienie odpowiedniego dojazdu dla wozów asenizacyjnych.

Jeśli szukasz odpowiedniego szamba na swoją posesję  i masz pytania zachęcamy do kontaktu z ekspertami od szamb firmą IRPOL.
https://szambabetonowe.expert/irpol-kontakt/

Możesz także przeczytać

Leave a Comment