Dom bez rachunków – dlaczego warto zamontować instalację fotowoltaiczną na dachu?

Prąd elektryczny towarzyszy nam praktycznie na każdym kroku. Energia elektryczna zasila wszelkiego rodzaju sprzęty użytkowane w życiu codziennym i obecnie ciężko sobie wyobrazić życie bez niej. Jednakże coraz wyższe ceny prądu powodują, że budżety gospodarstw domowych stają się bardziej obciążone. Sprawdź w jaki sposób uchronić się przed rosnącymi rachunkami za energię dzięki instalacjom fotowoltaicznym.

Z tekstu dowiesz się:

  • jak działają panele fotowoltaiczne,
  • na czym polega net-metering,
  • z czym najlepiej połączyć instalację fotowoltaiczną.

Instalacja fotowoltaiczna z roku na rok zyskuje większą popularność. Można to tłumaczyć rosnącymi cenami energii elektrycznej. Prawidłowo dobrana instalacja fotowoltaiczna nie tylko pozwoli na ograniczenie rachunków za prąd do wysokości kosztów stałych, ale również w dużej mierze zredukuje Twój „ślad węglowy”. Decyzja o montażu systemu fotowoltaicznego będzie więc miała wpływ na oszczędności finansowe, a także wniesie pozytywny wkład w środowisko naturalne.

Aby dowiedzieć się, jak jeszcze możesz oszczędzać pieniądze i mieć pozytywny wpływ na środowisko, sprawdź porady Vaillant dotyczące modernizacji systemu ogrzewania.

Prąd ze słońca – jak to działa?

Promieniowanie słoneczne, rozumiane jako strumień fal elektromagnetycznych oraz cząsteczek elementarnych, stanowi doskonałe, darmowe i niewyczerpalne źródło energii, która poddana odpowiedniej konwersji jest wykorzystywana wszędzie wokół nas. W instalacjach fotowoltaicznych wykorzystuje się zjawisko konwersji fotoelektrycznej – czyli zamiany energii promieniowania słonecznego, padającego na złącze półprzewodnikowe typu p-n stanowiące ogniowo fotowoltaiczne, w energię elektryczną.  

Instalacja fotowoltaiczna składa się z trzech kluczowych elementów:

  • panele fotowoltaiczne – zbudowane z ogniw krzemowych, dzięki którym możliwa jest konwersja energii promieniowania słonecznego na prąd stały,
  • inwerter – odpowiedzialny za przekształcenie prądu stałego w zmienny, którym zasilane są urządzenia elektryczne w domu,
  • licznik dwukierunkowy – pozwalający na wprowadzenie nadwyżek produkcji energii do sieci elektroenergetycznej.

Promieniowanie słoneczne padające na panele fotowoltaiczne powoduje powstanie różnicy potencjałów w ogniwach krzemowych. Skutkiem tego jest przepływ prądu stałego w łańcuchu modułów. Prąd ten trafia do inwertera, który przekształca go w prąd przemienny, czyli taki, którym zasilane są gospodarstwa domowe z sieci elektroenergetycznej. Prąd przemienny jest dostarczany bezpośrednio do urządzeń elektrycznych w budynku.

W przypadku, gdy produkcja energii elektrycznej przewyższa aktualne zapotrzebowanie budynku, jej nadwyżki przekazywane są do sieci. Dzięki systemowi opustu energia nie przepada i można ją wykorzystać w późniejszym czasie.

Jak działa net-metering, czyli jak odzyskać wyprodukowaną nadwyżkę energii?

W przypadku podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej należy liczyć się z faktem, że czasami będzie występowała wysoka nadprodukcja energii elektrycznej, zwłaszcza w okresie letnim. Jest to jednak zjawisko korzystne, ponieważ dzięki net-meteringowi mamy możliwość odzyskania tej energii w okresach z mniejszą podażą promieniowania słonecznego.

Licznik dwukierunkowy dostarczany przez operatora sieci jest odpowiedzialny za zliczanie na bieżąco ilości energii pobranej i odprowadzonej do sieci. Dzięki temu za każdą 1 kWh energii wprowadzonej do sieci z instalacji PV można odzyskać:

  • 0,8 kWh energii, jeżeli moc nominalna instalacji fotowoltaicznej nie przekracza 10 kWp,
  • 0,7 kWh energii, jeżeli moc nominalna instalacji fotowoltaicznej wynosi od 10 do 50 kWp

Odzyskanie na powyższych zasadach energii wprowadzonej do sieci jest możliwe w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Mimo że te zasady są korzystne, warto zadbać o jak najwyższy stopień autokonsumpcji, czyli wykorzystania energii z instalacji fotowoltaicznej już w momencie produkcji.

W jaki sposób najlepiej wykorzystać energię ze słońca?

Pompa ciepła  używana do ogrzewania budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej to najlepszy sposób na zwiększenie autokonsumpcji energii wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej. Przykładem takiego rozwiązania jest instalacja PV Vaillant auroPOWER w połączeniu z powietrzną pompą ciepła aroTHERM Split. Dzięki zastosowaniu tych dwóch urządzeń nie tylko obniżamy rachunki za energię elektryczną, ale również za ogrzewanie budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. W myśl programu Dom bez przyczyniamy się w ten sposób do znaczącej redukcji dwutlenku węgla. Chcesz dowiedzieć się więcej o programie? Wejdź na www.dombezrachunkow.com.

Możesz także przeczytać

Leave a Comment