Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w domu

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w domu

Dom lub zamieszkany budynek, nie są miejscem martwym. Dom żyje – nie tylko atmosferą, którą kreuje rodzina, funkcjonuje nie tylko jako własne miejsce na Ziemi, ale żyje również jako pewien agregat, który zaopatrzony jest w różne systemy i instalacje, o które dbają właściciele. Jednym z takich systemów jest instalacja wodno-kanalizacyjna, bez której niemożliwe jest zamieszkiwanie w domu.

Jak zaplanować wymianę instalacji wod-kan?

Wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych planujemy z dużym wyprzedzeniem, w porozumieniu ze specjalistami i fachowcami, mamy bowiem świadomość, że cała operacja nie należy do łatwych i szybkich. A jednak czasem jest konieczna.

Planowanie wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej musi brać pod uwagę, że na czas remontu nie będziemy mieli dostępu do wody. Remont taki należy do rodzaju generalnych. Musimy wziąć pod uwagę, że być może na czas prac, które zajmą się wymianą rur, zbadaniem odpływów, wymianą wanien i kabin prysznicowych, itd., będziemy musieli na chwilę opuścić nasz dom, choć prace remontowe można zaplanować również i tak, że krótkotrwałą niefunkcjonalność z powodu remontu instalacji będziemy mogli uzgodnić z firmą wykonawczą i porozumieć się w sprawach używania domu lub mieszkania na czas wymiany instalacji wod-kan.

Z dobrymi praktykami w zakresie usług remontu instalacji wod-kan spotykamy się przy okazji prac firmy Glimar (oferta obowiązuje nie tylko dla Gliwic, ale każdego, kto zechce nawiązać kontakt).

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w domu

Jak wymienić kanalizację?

Przy wymianie kanalizacji, np. starego typu rur stalowych lub żeliwnych na nowsze typy syntetyczne, przy montażu nowych dróg odpływu, a czasem nawet całkowitej zmianie architektoniki instalacji wodno-kanalizacyjnej – dochodzi do znacznych zmian w infrastrukturze domu lub mieszkania. Prace te niekiedy wymagają wyburzenia ścian, zakupu nowych materiałów. Najlepiej wymieniać kanalizację zatrudniając profesjonalistów, ponieważ niedoświadczone ekipy remontowe – tak może okazać się po ukończeniu prac – mogą zostawić nas z bardzo zawodną i utworzoną amatorsko instalacją kanalizacyjną, która nie spełnia podstawowych wymagań.

Jak wymienić instalację wodną?

Taka operacja wymaga doprowadzenie kanałów wodnych do urządzeń domowych (umywalki, prysznice, itd.), z których korzystamy na co dzień. Należy zadbać o odpowiednią jakość rur, złączy, innych elementów wchodzących w skład instalacji. Dobrą praktyką jest zakup wszystkich części instalacji wodnej u jednego producenta, ponieważ wtedy będziemy mieli pewność kompatybilności każdej części.

W zależności od rodzaju budynku, w jakim mieszkamy, zostaną zastosowane odmienne rozwiązania inżynieryjne. Ważne jest także to, że po zakończeniu wymiany instalacji wszystkie ślady powinny być usunięte (np. zakryte estetycznie rury).

Jak przeprowadzić kontrolę szczelności?

O tak ważną kwestię, jak przeprowadzenie kontroli szczelności, pytamy Prezesa firmy Glimar– Pana Wojciecha Koterwę:

„Właściwa kontrola szczelności instalacji wodno-kanalizacyjnych nie jest czymś jedynie teoretycznym i możliwym do zasymulowania, lecz stanowi praktyczny, rzeczywisty test empiryczny, który powinni wykonywać wyłącznie specjaliści. Przeprowadzanie kontroli szczelności wymaga realnego doprowadzenia wody do instalacji. Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, to stwierdza się, że przecieków brak. Jeśli kontrola wykaże, że choćby kropelka przecieka w jakimś miejscu instalacji – wtedy potrzebne będą poprawki. Kontrola szczelności – zgodnie z zasadami rzemiosła – polega na tym, że testujemy szczelność instalacji na pewnych jej odcinkach, wyłączając inne, dzięki czemu ewentualne szkody są ograniczone do minimum. Kontrola po zainstalowani systemów wod-kan kończy się wraz ze stwierdzeniem odpowiednich parametrów działania instalacji i braku niechcianych niespodzianek ze szczelnością.”

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej jest więc łatwa, jeśli powierzamy to zadanie specjalistom. Ale nawet prawdziwi eksperci w tak zaawansowanych pracach nie unikną daleko idących ingerencji w naszym domu i mieszkaniu. Wszystko kończy się dobrze, jeśli wymieniona instalacja działa prawidłowo (i będzie działać przez następne pół wieku), a nasz dom zostaje pozostawiony w stanie uporządkowanym i bez widocznych śladów prac budowlanych.

Możesz także przeczytać

Leave a Comment