Przeniesienie oczyszczalni ścieków. Jak to zrobić?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to rozwiązanie wygodniejsze i bardziej ekonomiczne pod niektórymi względami niż tradycyjne szambo. Niestety przydomowe oczyszczalnie spotykane są rzadziej, ponieważ do ich budowy konieczne jest spełnienie szeregu wymagań, między innymi dotyczących powierzchni działki. Instalacje te zajmują sporo miejsca, jednak do ich zalet należy między innymi to, że w razie potrzeby można zdecydować się na ich przeniesienie.

Powody przeniesienia przydomowej oczyszczalni

W zależności od rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków trzeba przeznaczyć różną ilość miejsca na jej budowę. Wpływ na jej rozległość ma także ilość domowników korzystających z zasobów wody w budynku. Na przykład w przypadku drenażowej oczyszczalni ścieków może okazać się konieczne udostępnienie na jej budowę nawet 70 m2 powierzchni działki. Biologiczne oczyszczalnie ścieków będą wymagać już dużo mniej miejsca, bo może być to nawet tylko 10m2.

Nic więc dziwnego, że po kilku latach eksploatacji oczyszczalni ścieków domownicy mogą mieć nowy pomysł na zagospodarowanie działki. Być może chcą wybudować podjazd, wybrukować podwórko lub założyć ogród, a rozległa konstrukcja oczyszczalni może utrudniać realizację przedsięwzięcia.

Kiedy zdecydować się na przeniesienie oczyszczalni ścieków?

Pierwszym krokiem powinno być skontaktowanie się z firmą, która była odpowiedzialna za sprzedaż i montaż instalacji. Specjalista z firmy Eko-Bio, która ma swoje oddziały w województwie dolnośląskim oraz łódzkim, tak wypowiada się w temacie:

„Niekiedy plany użytkowników działki nie wymagają podjęcia tak kategorycznych kroków, jak przeniesienie oczyszczalni. Nowoczesne instalacje stworzone przez wiarygodnych producentów cechują się wysoką wytrzymałością, dlatego nie wszystkie zmiany w obrębie działki będą wpływać negatywnie na działanie oczyszczalni ścieków. Czasem ingerencja w konstrukcję będzie ograniczała się wyłącznie do zamontowania dodatkowych wzmocnień”.

Dopiero gdy plany budowlane na działce są wyjątkowo rozległe i wprowadzają wiele zmian, które mogą wpłynąć niekorzystnie na funkcjonalność przydomowej oczyszczalni, zasadna jest decyzja o przeniesieniu konstrukcji.

Jak i gdzie przenieść przydomową oczyszczalnię?

Według prawa budowlanego przeniesienie oczyszczalni, tak samo jak jej budowa, nie wymaga uzyskania specjalnego pozwolenia. Wystarczy zgłosić do urzędu, że takie przedsięwzięcie będzie miało miejsce. Mowa tutaj o przydomowych oczyszczalniach cechujących się wydajnością do 7,5 m3 na dobę. Pracami związanymi z przeniesieniem powinien zająć się instalator oczyszczalni, czyli najlepiej firma, która montowała konstrukcję za pierwszym razem.

Należy pamiętać, że istnieją szczegółowe wytyczne, regulowane przez prawo wodne i prawo budowlane, dotyczące tego, w którym miejscu można zbudować przydomową oczyszczalnię. Ważne jest więc, aby upewnić się, że część działki, gdzie ma zostać przesunięta oczyszczalnia, spełnia wszelkie wymagania prawne. Instalacja powinna być usytuowana:

  • minimum 3 metry od drzew,
  • co najmniej 30 metrów od pobliskiej studni,
  • co najmniej 1,5 metra nad poziomem wód gruntowych,
  • minimum 3 metry od granicy działki.

Ważne jest także, aby zachować spadek wynoszący 2,5% między wyprowadzeniem kanalizacji z budynku a przyłączem instalacji.

Możesz także przeczytać

Leave a Comment