Ochrona przeciwpożarowa – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

W polskich mieszkaniach wybuchło prawie 34 tysiące pożarów w 2018 roku. Sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu rodzin było o prawie 1200 więcej niż w poprzedzającym go 2017. Takie alarmujące statystyki przedstawiła Państwowa Straż Pożarna – dzięki nim możesz uświadomić sobie, jak niewiele wiemy o ochronie przeciwpożarowej. Natomiast podstawowa wiedza na jej temat może niejednokrotnie uchronić od zaprószenia ognia. Spraw, aby liczba zagrożeń malała – poznaj najważniejsze fakty na temat ochrony przeciwpożarowej.

Czym jest ochrona przeciwpożarowa?

To realizacja zadań, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego przed:

  • pożarem,
  • klęską żywiołową,
  • podobnym zagrożeniem miejscowym.

To przedsięwzięcie jest realizowane na trzy sposoby. Po pierwsze prewencja, czyli zapobieganie zaprószeniom ognia. Po drugie, zapewnienie sił oraz środków, które mają w razie potrzeby zwalczyć pożar. Po trzecie, reakcja w sytuacji zagrożenia. Chodzi o podjęcie natychmiastowych działań ratunkowych przez odpowiednie służby.

Definicja ochrony przeciwpożarowej jest zapisana w ustawie, która reguluje większość przepisów w tym zakresie.

Ochrona przeciwpożarowa. Jaki jest jej główny cel?

Nadrzędnym celem ochrony przeciwpożarowej jest zapobieganie powstawaniu zagrożenia, czyli prewencja. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji, odpowiednie służby mają minimalizować szkody oraz koszty powstałe na skutek pożaru.

Jak zapobiegać pożarom?

Odpowiedź na to pytanie jest ujęta w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku, która dotyczy ochrony przeciwpożarowej. Przepisy mówią o wykonywaniu czynności prewencyjnych – nie można dopuścić do zaprószenia ognia i wynikających z tego konsekwencji. Wśród powyższych działań wymienia się bezwzględny nakaz przestrzegania prawa – a to, czy stosujesz się do zasad zapisanych w ustawie, kontrolują jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Przede wszystkim prewencja. 5 przykładów dobrych praktyk

  1. Budynki mieszkalne oraz obiekty użyteczności publicznej powinny być w takim stanie, by zabezpieczyć osoby przebywające na ich terenie przed powstaniem ognia i jego rozprzestrzenianiem się.
  2. Wyjścia oraz drogi ewakuacyjne powinny być właściwie oznaczone. Ponadto, należy je utrzymać w takim stanie, aby nadawały się do natychmiastowego użycia, gdy zajdzie taka potrzeba.
  3. W budynku powinno umieszczać się instrukcję alarmową w widocznym miejscu.
  4. Nie należy wykonywać żadnych czynności, które mogą stać się bezpośrednią przyczyną pożaru, np. zabronione jest palenie papierosów w miejscach, które nie są do tego wyznaczone oraz przystosowane.
  5. Pomieszczenia w budynku należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy.

Podstawa prawna dotycząca ochrony przeciwpożarowej

Większość zasad opisanych powyżej jest regulowanych przez ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Więcej informacji znajdziesz w rozporządzeniach, między innymi Ministerstwa Środowiska, Gospodarki, a także Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Urząd odpowiedzialny za ochronę przeciwpożarową w naszym kraju to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obowiązki w tym zakresie pełnią również Państwowa Straż Pożarna oraz jej jednostki ochotnicze.

Podsumowanie

Aby pożarów było w Polsce coraz mniej, należy poszerzać wiedzę na temat ochrony przeciwpożarowej oraz znać i stosować działania prewencyjnie. Tylko wtedy jesteś w stanie zatrzymać alarmujące statystyki, które rosną z roku na rok. Jeśli potrzebujesz więcej informacji w tym temacie, szukaj ich na stronie Państwowej Straży Pożarnej.

Możesz także przeczytać

Leave a Comment