Jak zapewnić bezpieczeństwo podczas prac na wysokościach?

Praca na wysokościach dotyczy wszystkich czynności wykonywanych na wysokości 1 metra i wyższej. Trzeba zapewnić odpowiednie procedury, czyli inspekcje konstrukcji przez przynajmniej dwóch odpowiedzialnych za to pracowników, sprawdzenie czy wszystkie zabezpieczenia są wystarczające i w razie konieczności wdrożenie dodatkowych. Dopiero potem pracownicy mogą przystąpić do pracy na podestach, rusztowaniach, czy też słupach i masztach.

Po pierwsze zapewnienie bezpieczeństwa przy pracach na wysokości poniżej 2 metrów

Przepisy BHP określają jakie środki bezpieczeństwa muszą być zapewnione przy pracach na wysokości poniżej 2 metrów. Dotyczy to przede wszystkim drabin i rusztowań, ale również niskich podestów ruchomych. Muszą być przede wszystkim zabezpieczone przed zmianą położenia. Ponadto w przypadku podestów ich wielkość musi zapewniać bezpieczną pracę dla wszystkich pracowników. Powierzchnia bezwzględnie musi być równa, a obciążenie odpowiednio dopasowane według specyfikacji danego urządzenia.

Rusztowania elewacyjne – jak zapewnić bezpieczeństwo?

W przypadku rusztowań elewacyjnych, których wysokość przekracza 2 metry konieczne jest sprawdzenie stabilności konstrukcji. Nie tylko w przypadku podestów ruchomych, ale również rusztowań określona jest wytrzymałość konstrukcji. Nie można tego parametru ignorować, gdyż może prowadzić to do opłakanych w skutkach następstw. Prawdą jest, że większość wypadków, które zdarzają się przy pracach na wysokościach są wynikiem rutyny i ignorowania zasad bezpieczeństwa np. ze względu na opóźnienia i konieczności wykonania prac elewacyjnych w terminie, aby przewidywany koniec budowy nie był przesunięty w czasie, co w przypadku umów z deweloperami, ale nierzadko także inwestorami prywatnymi, skutkuje koniecznością poniesienia kosztów za zwłokę bądź też zapłacenia kary. Presja jest zatem duża, a jednocześnie prace muszą być wykonane precyzyjnie. Dlatego rusztowania elewacyjne musi się łatwo montować, jak i demontować. Rusztowanie elewacyjne musi być wyposażone w stabilne drabiny umożliwiające poruszanie się po kolejnych kondygnacjach w obydwu kierunkach, aby praca mogła być wykonywana sprawnie i bezpiecznie, a pracownicy nie przeszkadzali sobie nawzajem.

Praca na masztach i słupach – zapewnienie lin i łańcuchów

Prace na masztach, słupach i kominach zarówno renowacyjne, jak i konserwacyjne są szczególnie niebezpieczne. Dlatego środki bezpieczeństwa są tu wyjątkowo rygorystyczne. Na samym początku konieczne jest sprawdzenie czy konstrukcja, do której ma być przymocowana lina asekuracyjna jest stabilna i nie posiada uszkodzeń. Stan techniczny ma tutaj wpływ na bezpieczeństwo wykonywanej pracy, nie tylko zdrowie, ale nawet życie pracowników, dlatego dokładne oględziny są tutaj niezbędne. Szelki bezpieczeństwa stosowane przy takich pracach mogą być dwojakiego rodzaju. Są to szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa, lub szelki z pasem biodrowym, przymocowane do elementów konstrukcji.

Ważne kwestie bezpieczeństwa dotyczące prac na wysokościach

Poza zabezpieczeniem konstrukcji, zapewnieniem, szelek, łańcuchów i lin asekuracyjnych, ważna jest ochrona głowy. Stosowanie kasku jest wymagane, wszak nierzadko może zdarzyć się, że materiał budowlany może zsunąć się z wyższych elementów kondygnacji, gdzie akurat wykonywane są prace budowlane czy inne prace elewacyjne. Kaski stosowane są zarówno na rusztowaniach, jak i podestach ruchomych, a także słupach, czy kominach. Ważną kwestię stanowi również odpowiednie zabezpieczenie miejsca pracy, które powinno być oznakowane i uniemożliwienie dostania się na teren budowy osób postronnych. Istotną kwestię stanowi zablokowanie platformy roboczej podestu ruchomego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i bezpieczne sprowadzenie pracowników na ziemię.

Rusztowania elewacyjne umożliwiają bezpieczne wykonywanie prac budowlanych, renowacyjnych, a także wykończenia budynków. Z kolei podesty ruchome pozwalają na pracę na wysokości w trudno dostępnych miejscach. W każdym przypadku niezwykle ważna jest regularna konserwacja sprzętu, gdyż ona determinuje w znacznym stopniu ograniczenie ryzyka wypadków podczas pracy na wysokościach.

Możesz także przeczytać

Leave a Comment