Obsługa sprężarek a bezpieczeństwo

Odpowiednio konserwowane i eksploatowane sprężarki uznawane są co do zasady za sprzęt raczej bezpieczny. Do pełni bezpieczeństwa wymagane jest jeszcze stosowanie odpowiednich zasad BHP. W tym artykule odpowiemy na pytanie, jak bezpiecznie korzystać ze sprężarki.

Kluczowa kwestia – sprawa sprężarka

Jedną z podstawowych kwestii w przypadku bezpiecznej obsługi dowolnego sprzętu, czy to elektrycznego, czy mechanicznego, jest utrzymywanie odpowiedniego stanu technicznego. Nie inaczej jest w przypadku sprężarek.

Przeglądy i konserwacja powinny być wykonywane co najmniej z taką częstotliwością, jaką zaleca producent. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu powinny być niezwłocznie zgłaszane do odpowiedniego działu technicznego, a w przypadku stwierdzenia usterki sprężarka niezwłocznie powinna zostać wyłączona z użytkowania.

Rozpoczęcie pracy sprężarki – o czym należy pamiętać?

Bardzo ważne jest również, by osoby obsługujące sprężarki były do tego odpowiednio przygotowane i każdorazowo przed rozpoczęciem pracy sprawdziły kilka podstawowych kwestii. Dlatego osoba pracująca przy sprężarce powinna:

  • być pełnoletnia;
  • być ubrana w odpowiednie ubranie robocze i być wyposażona w środki ochrony osobistej takie jak np. gogle;
  • przejść wcześniej odpowiednie przeszkolenie z zakresu obsługi urządzenia i bezpieczeństwa pracy.

Każdorazowo osoba obsługująca sprężarkę powinna też przed rozpoczęciem pracy dokonać podstawowej weryfikacji swojego stanowiska pracy. Powinno ono obejmować co najmniej:

  • sprawdzenie poziomu oleju, oraz czy nie pojawiają się wycieki;
  • sprawdzenie czy nie występują uszkodzenia przewodów ciśnieniowych;
  • weryfikację czy wszelkie osłony są na swoich miejscach.

Ponadto po uruchomieniu sprężarki jej operator powinien też wsłuchiwać się w odgłosy wydawane przez urządzenie, i wszelkie dziwne stukanie czy szmery natychmiast zgłaszać do działu technicznego.

Jak wygląda praca sprężarki?

Ostatnim elementem zapewniającym bezpieczeństwo pracy ze sprężarką jest odpowiednia jej obsługa i właściwe wykorzystanie. Z tego powodu operator sprężarki podczas pracy powinien przestrzegać kilku kluczowych zasad bezpieczeństwa, które są bardzo podobne także w przypadku obsługi innych urządzeń. Przede wszystkim sprężarki należy używać zgodnie z przeznaczeniem, i w zakresie norm uznawanych za bezpieczne. Niedopuszczalne jest też zdejmowanie wszelkich osłon bezpieczeństwa.

Osoba obsługująca sprężarkę powinna też odpowiednio dbać o urządzenie, utrzymywać je w czystości, i nie dopuszczać do tego by poziom oleju spadał poniżej poziomu oznaczonego przez producenta jako minimum.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości firmy Pneumatik S.A.

Możesz także przeczytać

Leave a Comment