Mikropale – czym są i jakie są ich rodzaje?

Mikropale fundamenty

Mikropale jest to specjalny rodzaj budowy fundamentów lub wzmacniania gruntu, mający zastosowanie w trudnych warunkach gruntowych. Mikropale często nazywane są palami fundamentowymi. Istnieje kilka technik wykonywania mikropali – mikropale wiercone oraz mikropale przemieszczeniowe. Wyróżniamy też pale wwibrowywane, wbijane oraz wkręcane. Mikropale różnią się przede wszystkim średnicą. Mikropale wiercone, to te, których średnica nie przekracza 3000 mm, z kolei w przypadku mikropali przemieszczeniowych, średnica nie powinna być większa niż 150 mm.

Mikropalowanie – do czego się je stosuje?

Mikropale przede wszystkim stosowane są do wzmacniania fundamentów, w obiektach, które już istnieją, ale z jakiegoś powodu zachodzi potrzeba, aby wzmocnić ich podparcie. Obecnie powszechne jest też zastosowanie mikropali wierconych do posadawiania różnego typu budynków. Stosuje się je zarówno w przemyśle, jak i w przemyśle usługowym, energetycznym, czy też budownictwie prywatnym. Z powodzeniem wykorzystuje się też mikropale wiercone do posadawiania masztów energetycznych oraz słupów. Mikropalowanie to również bardzo skuteczna, metoda wzmacniania nasypów, osuwisk, a także wzmacniania głębokich wykopów. Dzięki temu, że mikropale mogą być wykonywane w trudnych warunkach gruntowych, ich wykorzystanie staje się coraz bardziej powszechne. Charakteryzują się one małym osiadaniem, dużą nośnością, a także wysoką sztywnością osiową, dlatego dość często stosuje się je do wzmacniania fundamentów w budynkach narażonych na siłę drgań i unoszeń. Mikropale dzięki swojej konstrukcji, takiej jak nieduży przekrój poprzeczny, sprawiają, że obciążenie, które przenoszą na grunt, jest naprawdę nieduże.

Mikropale – cena

Mikropalowanie nie należy do najtańszych metod i forma zabezpieczenia fundamentów oraz posadawiania nowopowstałych budynków, jednak dzięki możliwości wykorzystania ich w trudnym terenie, często są jedyną dostępną metodą. Mikropale często są ratunkiem podczas prac budowlanych, które zaprojektowane są na danym terenie. Trudności gruntowe, problemy z podmakaniem mogą wykluczać inne metody i mógłby nawet doprowadzić do konieczności przerwania inwestycji. Dzięki możliwości wykorzystania technologi mikropalowania takie sytuacje są do uratowania. Mikropale pozwalają też na ominięcie zabiegów, które był konieczne, aby prowadzić budowy na trudnym terenie. Jednym z takich zabiegów jest osuszanie gruntu, niezbędne, aby posadowić budynek i tradycyjne fundamenty na podmokłym terenie. Dzięki wykorzystaniu mikropali prace budowlane mogą być prowadzone, a koszt, który inwestor musiałby ponieść na przykład z tytułu przerwania inwestycji czy konieczności osuszania, będzie z pewnością wyższy niż użycie mikropali.

Możesz także przeczytać

Leave a Comment