Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne i ile kosztują?

Pozwolenie wodnoprawne - kto wydaje

Ci, którzy nie mieli wcześniej do czynienia z pozwoleniem wodnoprawnym, mogą być zainteresowani tym, czym ono tak naprawdę jest. W momencie, kiedy zamierzamy zrealizowac jakąkolwiek inwestycję ingerującą w środowisko wodne, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Nie jest więc ono niczym innym, aniżeli decyzją administracyjną, na podstawie której możemy rozpocząć budowę. Nie da się jednak ukryć, że czasem ubieganie się o takie pozwolenie może zająć naprawdę wiele czasu, toteż warto uzbroić się w cierpliwość oraz – przede wszystkim – dowiedzieć się, gdzie możemy zdobyć takie pozwolenie oraz na jakich warunkach może ono zostać nam wydane. Co więc powinniśmy wiedzieć, zanim zaczniemy realizować projekt, który przewiduje korzystanie z wód? 

Pozwolenie wodnoprawne – kto wydaje?

Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne? Jeśli nie mieliśmy nigdy wcześniej do czynienia z takimi tematami, to bardzo naturalne, że nie wiemy, do kogo należy się zwrócić. W tym przypadku jednak odpowiedź jest bardzo prosta, bowiem pozwolenia wodnoprawne wydawane są przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich oraz dyrektorów zarządów zlewni Wód Polskich. Jeśli więc jest to inwestycja prywatna, to osobą, z którą powinniśmy się skontaktować jest dyrektor zlewni, a konkretnie – regionalna jednostka Wód Polskich.

Oczywiście skontaktować należy się poprzez wniosek. Na rządowej stronie internetowej znajdziemy formularz, który należy wypełnić. Wzór wniosku możemy również znaleźć w jednostce Wód Polskich. Warto jednak przygotować sobie odpowiednie dane oraz informacje, jakie należy uzupełnić we wzorze. Będą to więc informacje, takie jak:

 • dane kontaktowe,
 • opis charakterystyki wnioskowanego pozwolenia,
 • dokładny adres lokalizacji inwestycji, o której mowa,
 • dane ewidencyjne zamierzenia inwestycyjnego,
 • opis miejsca inwestycji,
 • jeśli został ustalony pełnomocnik, to również jego dane,
 • data oraz podpis osoby wypełniającej wniosek.

Warto również pamiętać o dodatkowych dokumentach, jakie są wymagane, aby uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Pozwolenie wodnoprawne – jaka jest cena?

Każdy, kto ma przed sobą złożenie takiego wniosku, z pewnością zastanawia się, ile kosztuje pozwolenie wodnoprawne. Cena wynika z przepisów prawnych, a konkretnie z art. 398 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku. Okazuje się więc, że opłata za pozwolenie wodnoprawne w 2021 roku wynosi 230,05 zł. Ustawa również informuje nas, że jeśli ubiegamy się o wydanie co najmniej dwóch pozwoleń wodnoprawnych, które nie są tożsame rodzajowo, to opłata pomnożona zostanie przez liczbę uzyskanych pozwoleń. Nie może ona jednak wynieść więcej niż 4601,08 zł.

Warto być świadomym, że to wcale nie są jedyne koszty, jakie możemy ponieść, bowiem jeśli naliczone opłaty nie będą pokrywać rzeczywistych kosztów prowadzenia postępowania, to będziemy zmuszeni dopłacić różnicę. Dokładna kwota oraz maksymalny termin uiszczenia zobowiązania zostanie ustalony w momencie wydania decyzji na drodze postępowania.

Gdzie powinniśmy zapłacić za pozwolenie wodnoprawne? Otóż kwota, która ustalona została przez jednostkę Wód Polskich, powinna zostać przelana na wskazany rachunek bankowy. Warto być świadomym tego, że do wniosku o wydanie pozwolenia należy złożyć poświadczenie wykonania opłaty ustawowej. Nie musimy się jednak przejmować tym, że w razie gdybyśmy uzyskali decyzję odmowną, to stracimy swoje pieniądze. Taka sytuacja oczywiście nie będzie miała miejsca, w razie podjęcia przez organ decyzji odmownej, wpłacone przez nas środki pieniężne zostaną zwrócone na rachunek, z którego wykonywany był przelew.

Pozwolenie wodnoprawne – kiedy jest potrzebne?

Kiedy tak naprawdę wymagane jest pozwolenie wodnoprawne? Kiedy musimy się o nie ubiegać?

Szczegółowy zapis znajdziemy w ustawie o Prawie wodnym z dnia 20 lipca 2017 roku. Jeśli nie interesuje nas prowadzenie działalności, a jedynie budowa domu i tego, co się wokół niego, według planu, powinno znajdować, to możemy potrzebować potrzebować pozwolenia wodnoprawnego na przykład na:

 • odprowadzanie wód odpadowych do rowu,
 • podniesienie terenu,
 • staw lub oczko wodne,
 • oczyszczalnię ścieków i zbiornik na deszczówkę,
 • studnię.

Warto dodatkowo wiedzieć, że czasem możemy znaleźć się w sytuacji, w której oprócz pozwolenia wodnoprawnego będziemy potrzebować również pozwolenia na budowę. Należy pamiętać, aby najpierw ubiegać się więc o pozwolenie wodnoprawne, a dopiero później o pozwolenie budowlane, bowiem taka właśnie jest kolejność. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć między innymi pozwolenie wodnoprawne.

Na co zgodnie z przepisami musimy uzyskać pozwolenie wodnoprawne? Między innymi na:

 • usługi wodne, które polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym możliwości skorzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechny, zwykły lub szczególny korzystania z wód,
 • szczególne korzystanie z wód,
 • wprowadzenie środka hamującego rozwój glonów do wód,
 • długotrwałe obniżenie poziomu wody,
 • rekultywację wód,
 • regulację wód, zabudowę potoków, kształtowanie nowych koryt,
 • zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód,
 • prowadzenie obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach lub przepustów,
 • prowadzenie napowietrznych linii energetycznych lub telekomunikacyjnych,
 • wykonanie urządzeń wodnych.

Jeśli interesują nas szczegółowe informacje na temat urządzeń wodnych, które wymagają pozwolenia wodnoprawnego, to wszystko, czego potrzebujemy znajdziemy w ustawie o Prawie wodnym.

Leave a Comment