Koparka

Maszyny budowlane Koparka

Koparka to maszyna budowlana służąca do robót ziemnych. Służy do przenoszenia materiałów sypkich. Materiałem sypkim może być ziemia, oddzielana od podłoża lub np. piasek lub żwir. Koparki służą także do prac górniczych przy pozyskiwaniu kopalin.
Podstawowym elementem koparki jest jej ramię z zamontowaną na końcu łyżką.
Ze względu na rodzaj zamontowanej łyżki dzielimy je na:

  • podsiębierne – łyżka zagarnia urobek od góry. Koparka może pracować powyżej i poniżej poziomu na którym stoi
  • nadsiębierne – łyżka zagarnia urobek od siebie, do góry. Koparka może pracować na poziome na którym stoi oraz powyżej
  • chwytakowe – łyżka a właściwie chwytak zagarnia urobek z pod siebie – służy do wykonywania wykopów jamistych
  • zbierakowe – łyżka jest wleczona po ziemi i odspaja urobek.

Koparki montowane są na podwoziach kołowych i gąsienicowych. Największa koparka to Bagger 288 pracujący w Niemczech w Hambach. Długość koparki to 240 metrów, a wysokość to 96 metrów. Jej zadaniem jest usuwanie nadkładu ziemi znad złoża węgla brunatnego.

Możesz także przeczytać

Leave a Comment