Jaka jest grupa docelowa inwentaryzacji budynków?

Jaka jest grupa docelowa inwentaryzacji budynków?

Przeprowadzenie inwentaryzacji nieruchomości staje się niezbędną usługą dla szerokiej grupy klientów. Efektywna realizacja czynności inwentaryzacyjnych wymaga wdrożenia nowoczesnej technologii, opartej o modelowanie przestrzenne. Kto najbardziej skorzysta z oferty skanowania laserowego budynków? Dla kogo przestrzenny spis z natury w budynku okazuje się niezbędny?

Na czym polega skanowanie laserowe nieruchomości?

Czynności inwentaryzacyjne w nieruchomościach jeszcze do niedawna pochłaniały ogromną ilość czasu. Konieczne było przygotowanie przestrzeni wewnętrznej do pomiarów, usunięcie dużych sprzętów, a następnie żmudne odwzorowanie każdego wycinka powierzchni. Pojawienie się na rynku budowlanym usług skanowania laserowego całkowicie zmieniło dotychczasowe podejście. Za pomocą nowoczesnych skanerów 3D, inwentaryzacja budynków przyjmuje formę trójwymiarowego modelu cyfrowego obiektu, który zawiera w sobie wymiary każdego elementu przestrzeni. Skanowanie 3D to proces dostarczający niezrównanej precyzji pomiarowej. Technika optoelektroniczna polega na dostarczaniu do skanera 3D informacji z milionów punktów w przestrzeni, które składają się na tzw. chmurę punktów. Efektem obróbki w dedykowanym programie staje się poligonalny model obiektu, przydatny nie tylko w inwentaryzacji nieruchomości, lecz także niezbędny dla deweloperów, firm wykonawczych, czy jednostek produkcyjnych w przemyśle.

Inwentaryzacja budynków techniką skanowania 3D – dla kogo jest najbardziej potrzebna?

Jednym z najważniejszych zastosowań dla usługi inwentaryzacji budynków jest odwzorowanie każdego wycinka przestrzeni w istniejącym obiekcie budowlanym, który ze względu na swój wiek nie posiada odpowiedniej dokumentacji projektowej. Liczne kamienice w polskich miastach powstały jeszcze w okresie międzywojennym, a ich projekt architektoniczny uległ zagubieniu lub zniszczeniu. Wykonanie prac remontowych w tego typu nieruchomościach wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, wydawanego właśnie na podstawie projektu. Inwentaryzacja budynków okazuje się zatem niezbędna w celu odtworzenia planu architektonicznego tego rodzaju nieruchomości, otwierając drogę do prac modernizacyjnych.

Skanowanie laserowe jako element procesu inwentaryzacji to usługa bardzo ceniona przez deweloperów. Dzięki modelowaniu przestrzennemu inwentaryzacja bardzo szybko wykaże wszelkie różnice między stanem projektowym a stanem faktycznym. Deweloper zamawiający usługę otrzymuje dowód rzeczowy, potwierdzający zgodność gotowego budynku z parametrami podanymi w ofercie. Rozszerzeniem usługi inwentaryzacyjnej na nieruchomości pozostaje również modelowanie przestrzenne, będące efektowną formą prezentowania inwestycji dla klientów.

Inwentaryzacja budynków nie omija także osób prywatnych. Zakup mieszkania na rynku wtórnym dla większości osób jest największym wydatkiem w życiu. Dlatego poświęcenie kilkuset złotych na usługę skanowania laserowego wydaje się niewielkim kosztem w zestawieniu z oszczędnościami, jakie można dzięki temu uzyskać. Deklarowaną przez sprzedających powierzchnię użytkową bardzo trudno zweryfikować, jeśli nie mamy na wyposażeniu odpowiednich narzędzi. Inwentaryzacja budynków skanerem 3D rozwiązuje ten problem poprzez szybkie wykonanie pomiarów. Wszelkie odstępstwa stanu faktycznego od deklaracji w ofercie otwierają pole do negocjacji cenowych i przynoszą spektakularne oszczędności.

Jeśli znajdujesz się w grupie docelowej klientów, dla których inwentaryzacja nieruchomości będzie szczególnie przydatna, zapraszamy do odwiedzenia strony www.superplanr.pl. Firma Superplanr proponuje inwentaryzacje, skanowanie laserowe i tworzenie modeli 3D, dzięki którym przyspieszysz dowolne prace budowlane.

Możesz także przeczytać

Leave a Comment