Jak blisko sąsiada można postawić dom

To jak blisko sąsiada można postawić dom określają ściśle przepisy budowlane.
Minimalna odległość od granicy działki, na której chcemy budować dom wynosi:

  • w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy 4 m,
  • w przypadku budynku zwróconego do granicy ścianą bez okien i drzwi 3m

Jest możliwość postawienia budynku w odległości 1,5 m od granicy działki w przypadku, gdy zwrócony jest w stronę granicy ścianą bez okien i bez drzwi, ale jedynie gdy zezwalają na to zapisy planu miejscowego.

Ponadto zgodnie z nowymi Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie możemy budować budynek bezpośrednio przy granicy działki pod warunkiem, że będzie on przylegać ścianą do budynku sąsiedniego oraz jego wysokość będzie odpowiadać ustaleniom planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Jeżeli nasza działka przylega do działki drogowej także nie jest wymagane zachowanie odpowiednich odległości.

Warto wspomnieć, że odległość budynku mierzyny od granicy działki na której on ma stanąć.

Podsumowując: przed każdą budową warto zajrzeć do przepisów lokalnych, które mogą nieco inaczej definiować warunki zabudowy niż te które są określone w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Możesz także przeczytać

Leave a Comment