Hot Start i Anti Stick – Funkcje spawarek MMA

Spawarki MMA, służące do ręcznego spawania elektrodą otuloną, często mają wbudowane funkcje pozytywnie wpływające na komfort pracy. Są nimi przede wszystkim Hot Start oraz Anti Stick. Czy są to niezbędne opcje, bez których efektywne spawanie nie jest możliwe?

Czym jest funkcja Hot Start?

Hot Start, inaczej „Gorący Start”, ma na celu ułatwienie rozpoczęcia spawania. Bezpośrednio po zainicjowaniu łuku prąd spawania zwiększa się o ok. 30%, w efekcie czego materiał i elektroda w miejscu styku rozgrzewają się. Funkcja Hot Start umożliwia również odpowiednie ukształtowanie przetopu i lica spoiny, w początkowej fazie spawania.

W jaki sposób działa funkcja Hot Start?

Za sprawą funkcji Hot Start, w momencie zajarzenia łuku prąd spawania jest na krótko zwiększany. Rozpoczyna się przy tym odliczanie czasu i gdy dobiegnie końca, wartość prądu spawania jest redukowana do standardowego poziomu. Jeśli zdarzy się, że spawanie zostanie przerwane, bo doszło do zgaśnięcia łuku, prąd znów się zwiększy. W ten sposób proces rozpoczęcia spawania zostanie powtórzony.

Czym jest funkcja Anti Stick?

Anti Stick to inaczej funkcja przeciwzwarciowa. W sytuacji, gdy spawacz podczas pracy popełni błąd i dojdzie do przyklejenia elektrody do spawanego materiału, napięcie i prąd spawania zostaną odcięte lub zredukowane do minimalnego poziomu.

Czy funkcja Anti Stick jest potrzebna?

Dzięki opcji Anti Stick spawanie staje się bardziej komfortowe. W momencie przyklejenia elektrody do spawanego materiału może dojść nawet do uszkodzenia uchwytu elektrodowego. Funkcja przeciwzwarciowa znacząco ułatwia spawaczowi oderwanie elektrody i dodatkowo zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego.

Jakie inne funkcje mają spawarki MMA?

Hot Start i Anti Stick to nie wszystkie funkcje dostępne w spawarkach przystosowanych do spawania metodą MMA. Są też inne opcje znacząco ułatwiające pracę. Na szczególna uwagę zasługuje m.in. Arc Force (regulacja prądu zwarcia) oraz VRD, czyli system redukcji napięcia.

Możesz także przeczytać

Leave a Comment