Dotacja na instalację fotowoltaiczną

fot. materiały prasowe

Instalacja fotowoltaiczna jest inwestycją, która w dłuższej perspektywie czasu będzie przynosić oczywiste korzyści jej właścicielom. Wiele osób odstrasza jednak koszt, jaki muszą ponieść na samym początku inwestycji. Okazuje się jednak, że i w tym zakresie można uzyskać wsparcie w formie dotacji. I właśnie omówieniem dostępnych form dofinansowań zajmiemy się w dzisiejszym artykule.

Fotowoltaika. Na czym polega program „Mój Prąd”?

Dzięki rządowemu programowi „Mój Prąd” można ubiegać się o dofinansowanie przydomowej instalacji fotowoltaicznej. Programem objęte są instalacje o mocy 2-10 kWp. Program pozwala uzyskać zwrot nawet 50% kosztów inwestycji. Maksymalna kwota zwrotu może wynieść 5 tysięcy złotych. Co istotne, kwalifikację do programu „Mój Prąd” mogą otrzymać również inwestycje, które są już w trakcie realizacji. Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie ciągłym aż do momentu wyczerpania środków. Koszty poniesione od 23 lipca 2019 roku mogą kwalifikować się do wniosku. W tym przypadku liczy się data opłacenia faktury. Do projektu nie mogą być zgłaszane realizacje, które zostały zakończone jeszcze przed rozpoczęciem naboru wniosków. W momencie składania wniosku projekt musi być zakończony, a instalacja podłączona do sieci. W przypadku programu „Mój Prąd” ważna jest także data produkcji urządzeń, która nie może być późniejsza niż 24 miesiące od momentu instalacji. W ciągu 3 lat od wypłaty dofinansowania NFOŚiGW ma prawo przeprowadzić kontrolę instalacji. Dofinansowaniem w ramach programu „Mój Prąd” nie może być objęta rozbudowa istniejącej instalacji.

Jak uzyskać dotację gminną? Fotowoltaika – dotacje

Oprócz programu o działaniu ogólnopolskim można także starać się o dofinansowanie z urzędu gminy. W ramach projektu udzielane jest wsparcie w zakresie:

  • zwrotu kosztów zakupu podzespołów takich jak moduły, falownik czy konstrukcja montażowa,
  • zwrotu kosztów montażu tych elementów.

Dotacja może zostać uruchomiona jeszcze na etapie planowania, co znacznie ułatwi realizację projektu. Co istotne o pomoc z gminy mogą ubiegać się również właściciele zakończonych i podłączonych instalacji. Głównym celem programu gminnego jest wsparcie działań z zakresu ochrony środowiska. Instalacja umożliwia korzystanie z naturalnego źródła energii o charakterze odnawialnym.

Program dotacji gminnych prowadzą m.in. samorządy w obrębie województwa wielkopolskiego. W tym przypadku nie ma stałych widełek określających wysokość dotacji. W poszczególnych gminach jest ona uzależniona od wielu czynników. Dlatego jeszcze przed ubieganiem się o wsparcie warto zweryfikować jakie elementy wpływają na wysokość dotacji w konkretnej gminie.

We wniosku o dotację wymagane jest zawarcie kilku istotnych dokumentów. Chodzi przede wszystkim o projekt instalacji fotowoltaicznej, stosowne certyfikaty oraz zaświadczenia.

fot. materiały prasowe

Możesz także przeczytać

Leave a Comment