Czym jest inwentaryzacja przyrodnicza?

Inwestorzy, którzy mają w planach realizację jakiejś inwestycji budowlanej, czy to na terenie miejskim, czy pozamiejskim, mogą spotkać się z pojęciem inwentaryzacji przyrodniczej. Jest to temat, z którym zdecydowanie warto się bliżej zapoznać, ponieważ niedopełnienie obowiązków związanych z inwentaryzacją przyrodniczą może mieć poważny wpływ na przebieg inwestycji i termin jej realizacji. W takim razie, czym dokładnie ta inwentaryzacja jest i w jakich przypadkach trzeba ją wykonać? Kto zajmuje się jej przeprowadzeniem?

Kiedy trzeba przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą i czym ona jest?

Będąca tematem tego artykułu inwentaryzacja przyrodnicza to złożony proces, polegający na sporządzeniu kompletnego spisu fauny, flory i przyrody nieożywionej znajdującej się na danym terenie.

Trzeba ją przeprowadzić w przypadku, kiedy w planach jest zrealizowanie inwestycji, która może mieć szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Przeprowadzenie inwentaryzacji pozwala ustalić, jak duże będą szkody i czy może dojść do zniszczenia roślin lub lęgowisk zwierząt znajdujących się pod ochroną gatunkową.

Wśród typów inwestycji, w przypadku których zazwyczaj wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji, można wyróżnić między innymi budowę dróg, mieszkań i innych budynków, a także elektrowni fotowoltaicznych i farm wiatrowych. Modernizowanie lub termoizolowanie budynków również może wiązać się z taką koniecznością, z uwagi na fakt, że w trakcie tego typu działań istnieje ryzyko uszkodzenia ptasich gniazd, ulokowanych na dachach lub w innych trudno dostępnych miejscach.

Zanim inwentaryzacja zostanie na dobre rozpoczęta, zawsze w pierwszej kolejności eksperci dokładnie zapoznają się z topografią i historią danego miejsca, a także sporządzają jego dokładne, kompletne mapy. Dopiero wtedy, kiedy zgromadzona zostanie cała niezbędna wiedza, rozpocznie się katalogowanie poszczególnych elementów fauny, flory i przyrody nieożywionej (między innymi skał czy wodospadów). Na koniec zaś sporządzane jest formalne opracowanie zebranych informacji.

Kto zajmuje się przeprowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej?

Inwentaryzacja przyrodnicza powinna zostać przeprowadzona przez ekspertów, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w tym zakresie. Jako, że dotyczy ona zarówno fauny, jak i flory oraz przyrody nieożywionej, przy inwentaryzacji współpracują ze sobą specjaliści z różnych dziedzin. Wiele w tym zakresie zależy od lokalizacji, w której ma być zrealizowana inwestycja.

Sporządzenie inwentaryzacji najlepiej powierzyć rzetelnej firmie, która cieszy się pozytywnymi opiniami dotychczasowych klientów i zdaje się być godna zaufania. W przeciwnym wypadku ryzykujemy, że w stworzonej dokumentacji pojawią się jakieś błędy i nie będzie ona w pełni poprawna.

Organ, który ma za zadanie ją zweryfikować, z pewnością to wychwyci, co będzie wiązało się z koniecznością wprowadzenia poprawek. To z kolei opóźni rozpoczęcie prac, a w konsekwencji termin realizacji inwestycji. Z tego względu nie należy zlecać wykonania inwentaryzacji pierwszej lepszej firmie.

Możesz także przeczytać

Leave a Comment