Badanie stanu prawnego nieruchomości – co warto wiedzieć?

Badanie stanu prawnego nieruchomości - co warto wiedzieć

Zakup nieruchomości należy do najbardziej popularnych form inwestowania. Jest jednak szereg informacji, które powinniśmy poznać, zanim zdecydujemy się na kupno. Badanie stanu prawnego nieruchomości zapewni nam bezpieczeństwo zakupu i pewność, że w przyszłości nie będą czekać nas przykre niespodzianki – a tych, może być naprawdę sporo, jeżeli decyzję o zakupie podejmiemy pochopnie. Co zatem musimy wiedzieć i czy badanie stanu prawnego nieruchomości jest w ogóle konieczne? Odpowiedź na te pytania znajdziesz poniżej.

Czym jest stan prawny nieruchomości

Badając stan prawny nieruchomości uzyskujemy wszystkie informacje, potrzebne przed podpisaniem umowy. Ważny jest tutaj każdy szczegół, dlatego powinniśmy sprawdzić m.in.:

  • kto w świetle prawa jest właścicielem/współwłaścicielami,
  • komu przysługuje prawo do użytkowania – w jakim zakresie i na jakich zasadach,
  • ewentualne obciążenia nieruchomości (hipoteka, prawa osób trzecich),
  • czy występują roszczenia wobec danej nieruchomości,
  • czy w sprawie nieruchomości toczą się postępowania,
  • ewentualne zajęcia nieruchomości, i wiele innych.

O tym, w jaki sposób powinien zostać przeprowadzony audyt prawny nieruchomości decyduje w dużej mierze to, czy będzie on dotyczył działki, nieruchomości zabudowanej czy mieszkania. 

Wypis z ksiąg wieczystych

Wypis z ksiąg wieczystych może dotyczyć zarówno nieruchomości wspólnej, jak i poszczególnych lokali. Księgi wieczyste dostarczają wielu potrzebnych informacji o gruncie, na którym wybudowana została nieruchomość, jak również o niej samej. Wnikliwa ich analiza daje m.in. możliwość określenia udziałów, jakie przypadają współwłaścicielom w przypadku, gdy do danej nieruchomości ma prawa więcej niż jedna osoba. 

Inwestorzy na rynku nieruchomości często korzystają z wsparcia prawnego na każdym etapie transakcji – od sprawdzenia nieruchomości aż po finalizację zakupu i podpisanie umowy. Prawnik pomoże pomóc szczególnie poprzez:

  • sporządzenie niezbędnych pisma o charakterze procesowym i nieprocesowym,
  • dokonanie wypisów i uzyskiwanie wyciągów z ksiąg wieczystych,
  • reprezentację w postępowaniach przed sądem oraz organami administracji publicznej.

Czy analiza stanu prawnego nieruchomości jest niezbędna

Często słyszymy pytanie – czy rzeczywiście cały proces badania stanu prawnego nieruchomości pod kątem prawnym jest konieczny?

Tak, analiza jest niezbędna jeżeli chcemy dokonać transakcji w bezpieczny sposób. Badanie stanu prawnego nieruchomości pozwala upewnić się chociażby co do tego, czy dany budynek nie jest samowolą budowlaną. W przypadku zakupu nieruchomości stanowiącej samowolę możemy spodziewać się dużych kosztów i nieprzyjemności. Dodatkowo, trzeba pamiętać o tym, że legalizacja samowoli budowlanej nie zawsze jest możliwa.

Nie warto zatem decyzji o kupnie podejmować pochopnie, kierując się jedynie dogodną lokalizacją czy niską ceną. Wyraźnie zaniżona cena w odniesieniu do stanu nieruchomości, jej wielkości i lokalizacji, na ogół powinna wzbudzić podejrzenia. Nie zawsze musi to zwiastować problemy, ale wymaga gruntownego zbadania przez specjalistów.

Istnieje wiele czynników, które niesprawdzone przed podpisaniem umowy mogą spowodować nieważność kupna lub inne komplikacje, w związku z tym zawsze przed podjęciem decyzji zakupowej, warto skonsultować się z prawnikiem do spraw nieruchomości.

Leave a Comment