Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w 2014 roku

Od stycznia 2014 roku mamy nowe przepisy odnośnie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zostały one wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Nowe przepisy niosą ze sobą stopniowe zostrzanie wymagań technicznych wobec elementów konstrukcyjnych budynków.
Takim najbardziej widoczną zmianą jest zaostrzenie wymagań odnośnie współczynnika przenikania ciepła U dla ścian. Z kolejnymi terminami będzie to mniejsza wartość, trudniejsza do spełnienia przy budowie budynku.

Terminy podwyższenia wymagań Warunków Technicznych to:
1 stycznia 2017 r., oraz 1 stycznia 2021 r.
Jest jeden wyjątek od ostatniej daty: Budynki Publiczne. Tu zaostrzone Warunki Techniczne będą obowiązywać już od 1 stycznia 2019 r.

Tekst jednolity ustawy z zaznaczonymi zmianami znajduje się na www.izolacje.com.pl

Możesz także przeczytać

Leave a Comment