Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w 2014 roku

Od stycznia 2014 roku mamy nowe przepisy odnośnie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zostały one wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe przepisy niosą ze sobą stopniowe zostrzanie wymagań technicznych wobec elementów konstrukcyjnych budynków. Takim najbardziej widoczną zmianą jest zaostrzenie wymagań odnośnie współczynnika przenikania ciepła U dla ścian. Z kolejnymi terminami będzie to mniejsza wartość, trudniejsza do spełnienia przy budowie budynku. Terminy podwyższenia wymagań Warunków Technicznych to: 1…

Czytaj więcej...