Jak blisko sąsiada można postawić dom

To jak blisko sąsiada można postawić dom określają ściśle przepisy budowlane.Minimalna odległość od granicy działki, na której chcemy budować dom wynosi: w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy 4 m, w przypadku budynku zwróconego do granicy ścianą bez okien i drzwi 3m Jest możliwość postawienia budynku w odległości 1,5 m od granicy działki w przypadku, gdy zwrócony jest w stronę granicy ścianą bez okien i bez drzwi, ale jedynie gdy zezwalają na to zapisy planu miejscowego. Ponadto zgodnie z nowymi Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadać…

Czytaj więcej...

Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w 2014 roku

Od stycznia 2014 roku mamy nowe przepisy odnośnie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zostały one wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe przepisy niosą ze sobą stopniowe zostrzanie wymagań technicznych wobec elementów konstrukcyjnych budynków. Takim najbardziej widoczną zmianą jest zaostrzenie wymagań odnośnie współczynnika przenikania ciepła U dla ścian. Z kolejnymi terminami będzie to mniejsza wartość, trudniejsza do spełnienia przy budowie budynku. Terminy podwyższenia wymagań Warunków Technicznych to: 1…

Czytaj więcej...