Suwmiarka jak się nią posługiwać

Suwmiarki

Do dokładnych pomiarów w warsztacie używamy suwmiarki. Suwmiarka to popularne narzędzie, jednak nie każdy potrafi się posługiwać nią. Jest to prosty przyrząd pomiarowy, wymagający jednak pewnej umiejętności odczytu mierzonych wielkości.

Jak zbudowana jest suwmiarka?

Suwmiarka standardowa i cyfrowa
Suwmiarka standardowa i cyfrowa

Suwmiarka jest to urządzenie pomiarowe składające się z:

  • prowadnicy
  • ruchomego suwaka
  • powierzchni pomiarowych (szczęki, wysuwka głębokościomierza).

Standardowa suwmiarka ma zakres pomiarowy 150mm. Są także większe modele aż do 3000mm.
Dokładność pomiaru suwmiarki zależy od dokładności urządzenia odczytowego. Dokładność standardowej suwmiarki to 0,1 mm.
W suwmiarkach tradycyjnych z noniuszem są to przedziały dokładności:
do 0,1 mm – noniusz 9 lub 19 mm,
0,05 mm – noniusz 19 lub 39 mm,
0,02 mm – noniusz 49 mm
Suwmiarki cyfrowe lub zegarowe mają dokładność nawet 0,01 mm.

Jak mierzymy suwmiarką?

Suwmiarką można dokonać następujących pomiarów:

  • pomiar wymiarów zewnętrznych za pomocą szczęk do wymiarów zewnętrznych
  • pomiar wymiarów wewnętrznych za pomocą szczęk do wymiarów wewnętrznych
  • pomiar głębokości za pomocą głębokościomierza
  • pomiar wysunięcia
Pomiar suwmiarką wymiaru zewnętrznego
Pomiar suwmiarką wymiaru zewnętrznego
Pomiar suwmiarką wymiaru wewnętrznego
Pomiar suwmiarką wymiaru wewnętrznego
Pomiar suwmiarką głębokości
Pomiar suwmiarką głębokości
Pomiar suwmiarką wysunięcia
Pomiar suwmiarką wysunięcia

Jak odczytać noniusz suwmiarki?

NONIUSZ- jest to dodatkowa podziałka kreskowa, umożliwiająca odczytanie ułamkowej części wartości podziałki głównej.
Skala suwmiarki jest nacięta bardzo drobnymi kreskami w odstępach co 1 mm. Jeżeli wartość mierzona zawiera się między dwiema kreskami, wtedy patrzymy na noniusz, która z kresek na jego podziałce pokrywa się z kreską na skali głównej. W przypadku prezentowanego zdjęcia jest to wynik 14,75 mm, ponieważ kreska sjaki noniusza między 7 a 8 pokrywa się z kreską na skali głównej.

noniusz
noniusz

Jak dbać o suwmiarkę?

Suwmiarka powinna być utrzymana w czystości i sucha.
Suwmiarka służy do pomiarów precyzyjnych, a więc nie należy jej używać jako zastępstwa klucza czy śrubokręta. Użycie w zastępstwie np. klucza uszkodzi ją i pomiar nie będzie już tak dokładny.
W przypadku czujnika elektronicznego nie narażamy suwmiarki na bezpośrednie działanie prądu elektrycznego. Przepięcie może sprawić, że pożegnamy się z działającą suwmiarką.

Suwmiarki
Suwmiarki

Możesz także przeczytać

Leave a Comment