Jakie błędy popełniają ludzie w czasie wybierania ogrodzenia ochronnego?

Nie ma co się oszukiwać, w czasie współpracy człowieka z maszyną, koniecznością jest wykorzystanie specjalnych sprzętów, czyli tak zwanych ogrodzeń ochronnych. Oczywiste jest jednak to, że wybór odpowiedniego rozwiązania jest naprawdę trudny, a błąd popełniony w czasie wykonywania tego zadania, może być opłakany w skutkach. Istnieje jednak kilka prostych wskazówek, dzięki którym możliwe jest zakupienie niemalże idealnego ogrodzenia ochronnego. O czym mowa?

Kto jest odpowiedzialny za zabezpieczanie maszyn?

Zabezpieczanie stref zagrożenia to nierzadko zadanie samego użytkownika danej maszyny. Odnosi się to do nowych inwestycji, a także wszelkiego rodzaju projektów modernizacyjnych, w przypadku których zainstalowane już sprzęty zostają odpowiednio zmodernizowane. Jest to spowodowane tym, że w rzeczywistości tylko i wyłącznie użytkownik jest w stanie bardzo dokładnie ocenić ryzyko oraz potencjalne zagrożenia wynikające z pracy przy danym sprzęcie. 

Nie możemy jednak nie wspomnieć o tym, że dla przeciętnego pracownika ocena tego typu czynników to po prostu zadanie bardzo niecodzienne. Mówi nam to, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że popełni on niemało błędów w czasie konfiguracji konkretnego rozwiązania. Ogrodzenia ochronne maszyn są niezwykle ważne, dlatego wszelkiego rodzaju potknięć należy się wystrzegać jak ognia. Jakie błędy są najczęściej popełnione przez pracowników?

Zbyt niskie ogrodzenie

W trakcie ustalania wysokości, użytkownik musi zwrócić uwagę na to, aby nawet bardzo wysokie osoby nie były w stanie przemknąć do strefy zagrożenia poprzez przejście nad konstrukcją. Najgorszym scenariuszem z punktu widzenia bezpieczeństwa maszynowego jest sytuacja, kiedy ogrodzenie ochronne nie jest wystarczająco wysokie niedaleko drzwi ochronnych, które zostały z kolei zabezpieczone mechanizmem zapadkowym z zaimplementowaną blokadą otwierającą dostęp do drogi ewakuacyjnej. Czym skutkowałoby takie rozwiązanie? W takich wypadkach użytkownik byłby w stanie uzyskać możliwość dotarcia do blokady oraz jej późniejszego odbezpieczenia, co otworzyłoby mu drogę do niebezpiecznego obszaru.

Brak ochrony przed przeczołgiwaniem się

Dokładnie tak samo, jak w przypadku wysokości, tak i kiedy mamy do czynienia z odległością ogrodzenia od podłoża, musi być ona odpowiednia. Konieczne jest jej zwymiarowanie w taki sposób, aby nie miały miejsca żadne ryzyka szczątkowe. Czym są te ryzyka? Mowa o tym, że odległość musi być na tyle mała, aby operator nie był w stanie przeczołgać się pod ogrodzeniem ochronnym. 

Niepoprawne odległości bezpieczeństwa

W czasie wymiarowania ogrodzenia ochronnego maszyn każda osoba musi także skupić się na tym, aby zachować poprawną odległość bezpieczeństwa do strefy zagrożenia. Konkretne wartości, do których trzeba się stosować, zostały zawarte w normie PN-EN ISO 13857. Dzięki odpowiedniej tabeli możemy określić dane wymiary za sprawą sprawdzenia odległości bezpieczeństwa na podstawie zależności, jakie zachodzą między usytuowaniem granicy strefy niebezpiecznej oraz wysokością osłony. W przypadku, gdy pracownik nie zastosuje się do tych zaleceń, jego praca nie będzie spełniała określonych oczekiwań.

Możesz także przeczytać

Leave a Comment