Jak zostać audytorem energetycznym?

Kto to właściwie jest ten audytor? To zazwyczaj osoba z zewnętrznej firmy, która przeprowadza audyt na terenie zleceniodawcy i nie jest w żaden sposób powiązana z firmą. Każdy audytor musi posiadać gruntowną wiedzę o prawie energetycznym oraz perfekcyjnie znać wymagania normy ISO 50001.

Dodatkowo musi umieć interpretować to prawo w praktyce, znać zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz BHP.  Każdy audytor musi posiadać doskonałe zdolności komunikacyjne, które przy zbieranie danych w trakcie audytu oraz ich dalszego przekazania są wymagającym zadaniem nawet dla doświadczonego audytora.

Jak można zostać audytorem energetycznym?

Ostatnia, najnowsza ustawa wprowadziła delikatne zmiany w stosunku do osób, które mają możliwość aplikowana na stanowisko audytora energetycznego i wykonywać audyty energetyczne budynków.

Ta praca wymaga posiadania szeregu specyficznych umiejętności oraz szerokiej wiedzy, która pozwala na wykonywanie sprawnych i profesjonalnych audytów. O wymaganiach na to stanowisko opowiemy w kolejnej części artykułu.

Jakie są wymagania wobec przyszłych audytorów energetycznych?

Wniosek o wpisanie na listę audytorów energetycznych mogą składać osoby, które posiadły odpowiednią wiedzę oraz umiejętności pozwalające na przeprowadzenie audytu energetycznego budynku. A są to między innymi:

  • Uprawnienia budowlane, które są zgodne z art. 14, ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 roku;
  • Tytuł inżyniera na określonym profilu studiów;
  • Kandydat musi posiadać pełną zdolność prawną;
  • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu.

Jeżeli spełniacie powyższe warunki będziecie mogli ubiegać się o odpowiednią licencją, która pozwoli na wykonywanie audytów energetycznych, czyli licencję audytora energetycznego .

Każdy egzamin na audytora jest przeprowadzany przez Ministerstwo Infrastruktury. Nieliczeni nie muszą przystępować do egzaminu, ale wiąże się to z ukończeniem studiów podyplomowych o bardzo wąskiej specjalizacji związanych z energetyką.

Egzamin na licencję audytora

Test na audytora zawiera 80 pytań ABCD z możliwością zaznaczenia tylko jednej odpowiedzi. Każdy egzaminowany ma 120 minut na jego rozwiązanie. Zaliczenie gwarantuje 60 poprawnych odpowiedzi.

Trudniejsza jest część praktyczna, która trwa aż 180 minut. W jej trakcie należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej na określonym przykładzie. Po zakończeniu egzaminu, wyników należy oczekiwać do 7 dni.

Artykuł powstał na podstawie informacji uzyskanych na stronie https://odpowiedzi.com.pl/news/artykuly/jak-zostac-audytorem-energetycznym-certyfikaty-energetyczne-dla-budynkow

Możesz także przeczytać

Leave a Comment