Jak długo zajmuje przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej?

Jak długo zajmuje przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej, inwentaryzacja przyrodnicza

Każdy inwestor, który realizuje takie projekty, jak budowa domów, mieszkań, dróg czy linii energetycznych wie z pewnością, jak duża ilość formalności wiąże się z takimi przedsięwzięciami. Co więcej, część z nich musi być dopełniona na długi czas przed złożeniem wszystkich dokumentów do odpowiedniego urzędu i rozpoczęciem prac budowlanych.

Jednym z obowiązków, z jakimi musi się mierzyć spora ilość inwestorów, jest obowiązek sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej, w celu zmniejszenia negatywnego wpływu przedsięwzięć budowlanych na środowisko naturalne (faunę, florę, ale też przyrodę nieożywioną). Pojawia się więc kluczowe pytanie: jak długo zajmuje przeprowadzenie takiej inwentaryzacji? Kiedy trzeba ją rozpocząć, aby zdążyć ze wszystkimi formalnościami na czas?

Inwentaryzacja powinna zająć rok, ale można ją wykonać szybciej

Optymalnie inwentaryzacja przyrodnicza powinna zostać przeprowadzona przez okres jednego roku kalendarzowego. W ten sposób można zweryfikować sytuację na danym terenie w różnych porach roku, a więc m.in. w okresie lęgowym oraz w okresie zimowania. Da to pełny obraz fauny, flory i przyrody nieożywionej na danym terenie, a także jej zachowania, dzięki czemu będzie można lepiej przewidzieć, w którym momencie rozpoczęcie prac będzie najlepsze dla środowiska naturalnego.

Jeśli jednak mamy mało czasu, możliwe jest również przeprowadzenie inwentaryzacji jedynie w okresie od wczesnej wiosny do lata. Nie będzie to inwentaryzacja tak kompletna, jak inwentaryzacja całoroczna, ale dostarczy ona dużej ilości rzetelnych informacji. W przypadku, kiedy nie mamy pewności, jaki okres inwentaryzacji jest niezbędny, aby została ona zaakceptowana przez organ weryfikujący, warto zapytać o to, aby nie popełnić w tym zakresie błędu.

Przebieg inwentaryzacji przyrodniczej

Inwentaryzację można podzielić na trzy główne etapy. Pierwszy z nich polega na zgromadzeniu wszelkich informacji związanych z topografią i historią danego obszaru, a także na wykonaniu map i wytyczeniu jego granic. Na drugi, najważniejszy, składa się staranne katalogowanie zwierząt, roślin i przyrody nieożywionej, które można zaobserwować w danym miejscu. Kluczowe są przy tym gatunki znajdujące się pod ochroną, ale nie tylko.

Następnie, kiedy uda się już zgromadzić wszystkie niezbędne dane, można przygotować raport końcowy i przeprowadzić waloryzację przyrodniczą (czyli nadać rangi poszczególnym elementom przyrody na podstawie ich oszacowanej wartości).

Koszt inwentaryzacji przyrodniczej

Koszt sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej zależny jest od takich czynników, jak typ inwestycji, a także wielkość obszaru, na którym będzie ona realizowana. Wynosi on średnio od kilkudziesięciu złotych do nawet kilkuset złotych.

W sporządzenie inwentaryzacji zaangażowani z reguły są eksperci z różnych dziedzin, m.in. dendrolodzy, ornitolodzy, teriolodzy czy entomolodzy. W skład ich usług wchodzi nie tylko przygotowanie całej niezbędnej dokumentacji związanej z inwentaryzacją, która pozwoli uzyskać akceptację odpowiednich organów, ale też między innymi udzielanie eksperckich porad w zakresie najlepszych praktyk, jeśli chodzi o realizację inwestycji z dbałością o środowisko naturalne.

Możesz także przeczytać

Leave a Comment