Czynności geodezyjne przy budowie domu. Kiedy i do czego potrzebujemy geodety?

Usługi Geodezyjne

Geodeta jest potrzebny, aby zrealizować większość inwestycji budowlanych. Współpracę z nim podejmuje się od razu po zakupie działki, a kończy dopiero po oddaniu gotowego budynku do użytku. Ma on obowiązek wytyczyć granice powierzchni, wyznaczyć miejsca doprowadzania przyłączy itd. Przed rozpoczęciem współpracy z taką osobą należy zweryfikować go pod kątem certyfikatów oraz opinii w internecie.

Do czego jest potrzebny geodeta? 

Wbrew obiegowej opinii geodeta może być potrzebny nawet przed zakupem działki do weryfikacji dokładnego przebiegu jej granic. Warto również skorzystać z jego pomocy podczas tworzenia mapy do celów projektowych, wytyczenia budynku, pomiaru przyłączy oraz inwentaryzacji powykonawczej. 

1) Tworzenie mapy do celów projektowych 

Architekt podczas planowania usadowienia budynku na działce potrzebuje stworzyć mapę do celów projektowych. Jest to niezbędne w celu lokalizacji nieruchomości i zaplanowania przebiegu każdego przyłącza. 

2) Wytyczenie budynku 

Geodeta budowa domu

Po uzyskaniu wszystkich pozwoleń, gdy prace budowlane mogą wystartować, geodeta musi wytyczyć budynek przy pomocy zamontowanych w powierzchni ziemi znaków geodezyjnych. Po zakończeniu prac, rzetelny geodeta powinien wpisać wszystkie pomiary geodezyjne do dziennika budowy, a co najważniejsze – przekazać szkice inwestorowi.  

3) Pomiar przyłączy 

Ważny jest również pomiar przyłączy, a także opracowanie dopasowanej mapy powykonawczej. Jest to zadanie wymagające odpowiedniej wiedzy, którą posiadają tylko i wyłącznie doświadczeni geodeci np. z firmy EXIEGO.  

4) Inwentaryzacja powykonawcza 

Geodeta powinien również być zatrudniony do inwentaryzacji powykonawczej, podczas której dokonuje pomiary wykonanego budynku (zabieg ten wykonuje się w celu weryfikacji zgodności budynku z wytycznymi). 

Wybierz doświadczonego geodetę z Katowic – postaw na firmę EXIEGO!

Leave a Comment