Anglosaski układ jednostek miar

Anglosaski układ jednostek miar to układ jednostek miar oparty na następujących jednostkach podstawowych:

jard (yd) – miara długości
funt (lb) – miara masy
sekunda (s) – miara czasu

Dodatkowo wyróżniamy dwa układy: angielski i amerykański.

Różną się one wartością jednostek podstawowych: funta i jardu.

Leave a Comment