Jak pozbyć się grzyba na ścianie?

Zagrzybiona ściana to częsty efekt zaniedbań w bieżącej konserwacji budynku lub błędów konstrukcyjnych. Najgorzej, że zagrzybienie jest niebezpieczne dla naszego zdrowia. Dlaczego ściana jest zagrzybiona? Grzyb na ścianie, w pomieszczeniach, rozwija się w miejscach o uszkodzonej lub niedostatecznej izolacji cieplej (mostkach termicznych). Jest to miesce styku ciepłego powietrza wewnętrznego i wychłodzonej powierzchni ściany zewnętrznej. Taki styk gorącej i chłodnej masy powietrza powoduje kondensacje pary wodnej, co stwarza idealne środowisko dla rozwoju pleśni i grzybów (jak w lesie ). Podobny efekt dostaniemy w wyniku niedostatecznej wentylacji pomieszczeń, np. w przypadku motażu okien…

Czytaj więcej...