Terminy wymiany pieców i kominków Smog w Warszawie

Od pewnego czasu jakość powietrza w Warszawie przedstawia dużo do życzenia. Można dyskutować na temat rozłożenia punktów pomiarowych na terenie miasta, ale często wystarczy własny nos i oczy. Głównym winowajcą jest tzw. niska emisja, czyli efekt spalania paliw dużej ilości paliw stałych w starego typu piecach, kotłach lub/i niskiej jakości paliw stałych (węgla, drewna).
W ramach walki ze smogiem pod koniec tamtego roku Sejmik Wojewódzki uchwalił uchwałę antysmogową.

Cytując za listem, wysłanym do mieszkańców Warszawy, wg. uchwały anty smogowej Sejmiku Wojewódzkiego z dnia 24.10.2017r. określone zostały następujące terminy:

  1. od 11 listopada 2017 roku mogą być montowane tylko kominki, piece i kotły na węgiel spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami norm, wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE,
  2. do końca 2022 roku trzeba wymienić wszystkie kotły, piece na węgiel i drewno niespełniające wymogów 3,4 i 5 klasy emisyjności,
  3. do końca 2022 roku trzeba wymienić kominek na spełniający normę wynikającą z treści rozporządzenia komisji UE lub zainstalować urządzenie ograniczające emisję pyłu,
  4. do końca 2027 roku trzeba wymienić piece na węgiel lub drewno 3 lub 4 klasy emisyjności,
  5. od lipca 2018 roku nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:
    – zawilgoconego drewna o wilgotności ponad 20% – drewno sezonowane min. 2 lata,
    – drobnego miału węglowego, węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem.

Miasto będzie kontrolować posiadane instalacje grzewcze, a także wykorzystywane w nich paliwa.

W tym samym pisemku Miasto Stołeczne Warszawa informuje nas o możliwym wsparciu finansowym ze strony miasta na modernizację kotłowni oraz późniejsze dofinansowanie większych kosztów ogrzewania.

Więcej na www.zielona.um.warszawa.pl

Leave a Comment