Przydomowe szambo. Formalności krok po kroku

Rozwój technologiczny oraz polityka zmierzająca do maksymalizacji wysiłków mających na celu ochronę środowiska praktycznie wyparły szamba z obszarów miejskich. Od roku 2015 mieszkańcy miast oraz aglomeracji miejskich zobligowani zostali do wyłącznego korzystania z komunalnej sieci kanalizacyjnej. Obszary mniej zurbanizowane nie podlegają tak dużym obostrzeniom prawnym i na tych terenach doskonale sprawdzają się przydomowe szamba. Systemy szamb przydomowych również skorzystały z rozwoju technologii i obecnie umożliwiają nie tylko skuteczne, ale także bezpieczne i oszczędne gospodarowanie ściekami. Ewolucji uległy również przepisy i wbrew obawom wielu potencjalnych inwestorów nie stanowią one dużego wyzwania,…

Czytaj więcej...