Przydomowe szambo. Formalności krok po kroku

Rozwój technologiczny oraz polityka zmierzająca do maksymalizacji wysiłków mających na celu ochronę środowiska praktycznie wyparły szamba z obszarów miejskich. Od roku 2015 mieszkańcy miast oraz aglomeracji miejskich zobligowani zostali do wyłącznego korzystania z komunalnej sieci kanalizacyjnej. Obszary mniej zurbanizowane nie podlegają tak dużym obostrzeniom prawnym i na tych terenach doskonale sprawdzają się przydomowe szamba.

Produkcja szambo na placu renomowanego producenta zbiorników betonowych firmy Irpol
Produkcja szambo na placu renomowanego producenta zbiorników betonowych firmy Irpol

Systemy szamb przydomowych również skorzystały z rozwoju technologii i obecnie umożliwiają nie tylko skuteczne, ale także bezpieczne i oszczędne gospodarowanie ściekami. Ewolucji uległy również przepisy i wbrew obawom wielu potencjalnych inwestorów nie stanowią one dużego wyzwania, a droga urzędowa nie jest może usłana różami, ale też nie znajdziemy na niej zbyt wielu kłód. Nie zmienia to faktu, że każdą inwestycję powinniśmy rozpocząć od starannego przemyślenia i określenia potrzeb oraz możliwości. Wszystkie formalności załatwimy w starostwie powiatowym lub urzędzie miejskim o ile miasto ma prawo powiatu. Tam też znajdziemy szczegółowe wytyczne i odpowiedzi na niestandardowe pytanie.

Gdzie kupić szambo betonowe, które spełni wymagane normy?

Podstawowym warunkiem, który postawił ustawodawca, jest całkowita szczelność szamb bezodpływowych. Kryterium szczelności dotyczy zarówno samych zbiorników, jak i instalacji dopływowej i odbiorczej. Potwierdzenie szczelności nie będzie problemem w przypadku skorzystania z oferty renomowanych producentów. Dysponują oni szeregiem poświadczeń i wymaganych certyfikatów. Zdecydowanie warto o nie zapytać jeszcze przed podjęciem decyzji zakupowej. Rzetelny dostawca to gwarancja nie tylko spełnienia niezbędnych wymagań takich jak wspomniana szczelność, czy też odpowiednia wentylacja, ale przede wszystkim pewność długiej i bezproblemowej eksploatacji potwierdzona odpowiednią gwarancją.

Polecany producent zbiorników betonowych na szambo lub deszczówkę – firma Irpol

Gdzie zgodnie z przepisami umieścić szambo?

Kluczowy wpływ na przebieg procedury urzędowej będzie miała pojemność wybranego zbiornika. Dla zbiorników o pojemności nieprzekraczającej 10 m3 przewidziano uproszczoną wersję formalności. W takim wypadku wystarczy jedynie zgłoszenie we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania starostwie lub w urzędzie miasta na prawach powiatu. Zgłoszenie powinno zawierać opis krótki opis inwestycji oraz mapkę prezentującą położenie zbiornika na działce. Zgłoszenie nie wymaga specjalnych zgód, jeśli w ciągu 30 dni od jego złożenia urząd nie wniesie sprzeciwu, to jest ono uznawane za zaaprobowane.

W tym miejscu warto pochylić się nad kolejnym po szczelności warunku, o którego realizację bezwzględnie musimy zadbać. Mowa o konieczności zachowania minimalnych odległości pomiędzy zbiornikiem a zabudowaniami oraz granicami posesji. W przypadku zabudowy jednorodzinnej wynoszą one co najmniej 15 metrów od studni, 5 metrów od okien i drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 2 metry od granicy działki. Ostatni wymiar może ulec zmniejszeniu, o ile szambo będzie graniczyło ze zbiornikiem umieszczonym na działce sąsiada.

Zbiorniki o pojemności większej niż 10 m3, ale mniejszej niż 50 m3 wymagają już uzyskania pozwolenia na budowę, zwiększeniu ulegają także minimalne odległości i w tym przypadku wynoszą one co najmniej 30 metrów od drzwi i okien, 10 metrów od drogi oraz 7,5 metra od granicy działki.

Szamba o pojemności przekraczającej 50 m3 mogą powstać wyłącznie po konsultacji z Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym, który indywidualnie ustala warunki umieszczenia i budowy tak dużych instalacji.

Podsumowując – szambo betonowe o pojemności do 10 m3 możemy zainstalować na podstawie zgłoszenia w odpowiednim urzędzie (starostwo lub urząd miasta). Nie są wymagane żadne zgody, brak sprzeciwu w ciągu 30 dni oznacza akceptację wniosku. Szambo musi być szczelne, nie wszystkie urzędy wymagają certyfikatu potwierdzającego ten fakt, jednak dla własnego sposobu warto wybrać dostawcę, który zapewnia komplet dokumentów. Planując umieszczenie zbiornika, poza własną wygodą bezwzględnie należy zastosować się do przepisów regulujących rozmieszczenie zabudowy.

Więcej wiadomości pomocnych przy wyborze i zakupie szamb betonowych

Możesz także przeczytać

2 Thoughts to “Przydomowe szambo. Formalności krok po kroku”

  1. Ewe22

    Szambo to zawsze pewne utrudnienie na posesji – lepsza jest kanalizacja

    1. max

      Ale nie zawsze ta kanalizacja jest – nawet w stolicy

Leave a Comment