Uważaj na czad!

Czad to inaczej tlenek węgla będący produktem niepełnego spalania węgla, drewna, ropy i gazu ziemnego. Jest to gaz bezwonny i toksyczny. Dlatego też jest on taki niebezpieczny. Jak powstaje czad? Czad powstaje w wyniku niepełnego spalania paliwa organicznego, np. węgla. Zjawisko niepełnego spalania paliwa powstaje w przypadku niewydolnej wentylacji pomieszczenia w którym jest urządzenie grzewcze. Jak możemy się zatruć tlenkiem węgla? Ponieważ jest to gaz bezwonny i toksyczny, nie jesteśmy w stanie wcześniej zareagować na jego obecność. Zatruć się możemy tam gdzie jest słaby dopływ świeżego powietrza lub niesprawny system…

Czytaj więcej...