Centra logistyczne od A do Z

Centra logistyczne od A do Z

Choć w budownictwie najczęściej rozgranicza się inwestycje mieszkaniowe od przemysłowych, to warto wiedzieć, że oba te działy wchodzą w skład tzw. budownictwa kubaturowego. Mimo że w przepisach prawnych nie ma jasno określonej definicji tego sformułowania, to funkcjonuje ono na rynku od wielu lat. Jednak brak oficjalnego znaczenia tej frazy wpłynął na wydanie wyroku Sądu Administracyjnego w Krakowie w 2014 roku, zgodnie z którym za budownictwo kubaturowe uznaje się takie obiekty i budynki, które podlegają pod parametry objętości. To wyróżnia je od budownictwa liniowego, dla którego istotę stanowią jednostki długości. I…

Czytaj więcej...