Podwyżki opłat za odbiór śmieci, stawki uzależnione od zużycia wody

15 października 2020 Radmi Warszawy zmienili zasady opłat za odbiór śmieci.
Od 1 grudnia 2020 stawka za odbiór śmieci będzie uzależniona od zużycia wody.

Miesięczna opłata za odbiór śmieci będzie naliczana na podstawie średniego zużycia wody w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
Stawka opłat to 12,73 zł za jeden metr sześcienny zużytej wody w ciągu jednego miesiąca.
Opłaty dotyczą domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych i lokali niezamieszkałych w zabudowie mieszanej.

Nieruchomości nie posiadające dostępu do wody zapłacą ryczałtem określonym przez ustawę.
Wzór wyliczeniowy to: liczba mieszkańców x 4 metry sześcienne wody x 12,73 zł.
Należy dodać, że w Warszawie jest około 17 tysięcy gospodarstw bez dostępu do wody.

Przewidziane są ulgi dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, którzy spełniają kryterium dochodowe w wysokości 1848 zł netto na osobę.

Więcej można się dowiedzieć na stronie Urzędu Miasta Warszawa:

https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/nowe-op-aty-za-mieci-radni-przyj-li-stawk-wed-ug-zu-ycia-wody

Możesz także przeczytać

Leave a Comment