Kontrola objętości cieczy w systemach

Wiele systemów służących w przemyśle wykorzystuje ciecze, chociażby do chłodzenia kotłów lub jako paliwa. W związku z tym bardzo często mają one kluczową rolę w danym procesie, dlatego regularnie należy kontrolować poziom cieczy i ich objętość. W jaki sposób to wykonywać, aby było to bezpieczne i wygodne?

Czym jest objętość?

Objętość to miara przestrzeni, jak zajmuje dane ciało. Jest bardzo często używana jako wartość, która pozwala na określenie ilości danej substancji. Najczęściej stosuje się ją w przypadku cieczy i gazów, gdyż uwzględnianie innych parametrów ilościowych np. wagi mogłoby być mylące w odniesieniu do konkretnych procesów. Objętość najczęściej określa się na podstawie pojemności naczynia, w którym znajduje się dana ciecz. Oznacza to, że zbiorniki posiadają odpowiednie miary, które wskazują na objętość cieczy znajdującą się wewnątrz.

W czym wyrażana jest objętość?

Pomiar objętości cieczy odbywa się na podstawie trzech wymiarów: wysokości, szerokości i głębokości. Jednostką objętości w układzie SI jest metr sześcienny. Jednak jest on praktyczny, zwłaszcza w przypadku mniejszych objętości. W przemyśle produkcyjnym, spożywczym i ogólnym zastosowaniu używa się ich znacznie częściej litrów oraz jednostek pochodnych z dodanym przedrostkiem np. mililitr lub hektolitr. Jak powszechnie wiadomo 1 litr odpowiada objętości 1 dm3, czyli objętości sześcianu, którego każdy bok ma po 10 cm, czyli 1 dm.

Jak przeprowadzić pomiar objętości?

Jak już wspomniano, objętość można zmierzyć na podstawie naczynia, w którym znajduje się dana ciecz. Jednak istnieją na rynku urządzenia, które także pozwalają na zmierzenie objętości cieczy. Wykorzystują one różne metody, m.in. ultradźwięki, falowody i metody elektromechaniczne. Ich wykorzystanie zależy od tego, jaka ciecz zostaje poddana pomiarowi, w jakich warunkach się znajduje oraz czemu służy. Podsumowując, kontrolę objętości cieczy można przeprowadzać na różne sposoby, które są równie skuteczne. Warto dobrać odpowiednią metodę do własnych potrzeb i warunków.

Możesz także przeczytać

Leave a Comment