Jak powstaje prąd i w jaki sposób jest doprowadzany?

Droga energii elektrycznej do naszych gniazdek jest dłuższa niż mogłoby się wydawać. Jak powstaje prąd i w jaki sposób jest doprowadzany? Sprawdziliśmy.

Jak powstaje prąd?

Gdzie powstaje prąd? W elektrowni, to oczywiste. Jego produkcja nie jest jednak wcale taka prosta, jak odpowiedź na to pytanie.

Istnieją różne rodzaje elektrowni, ale w Polsce najczęściej korzystamy z elektrowni węglowych, w których prąd powstaje w procesie spalania węgla. W jaki sposób? Węgiel (kamienny lub brunatny) zostaje bardzo drobno zmielony i w takiej formie jest spalany w ogromnych piecach. Wytwarzają one bardzo dużą temperaturę, która z kolei ogrzewa wodę. Ta, pod wpływem ciepła, zmienia się w parę wodną, uzyskując wysokie ciśnienie oraz temperaturę ok. 600 stopni Celsjusza. Co dalej? Para woda napędza turbinę, która jest połączona z generatorem prądu. Jego obroty sprawiają, że energia mechaniczna zmienia się w energię elektryczną.

Transport prądu – bez infrastruktury się nie obejdzie

Wytworzenie prądu to jedno, ale jak go przetransportować? Tu niezbędna jest cała infrastruktura: kable napowietrzne przekazują wytworzony prąd do transformatorów, które zmieniają jego parametry. Dalsza droga prądu wiedzie przez linie przesyłowe, stacje transformatorowo-rozdzielcze i linie dystrybucyjne, którymi energia elektryczna trafia do Głównego Punktu Zasilania (GPZ). W tym miejscu prąd transformuje się do średnich napięć i jest dostarczany do lokalnej sieci dystrybucji. Warto zaznaczyć, że każdy GPZ odpowiada za konkretny obszar – w dużym mieście może być nawet kilka takich punktów.

W jaki sposób prąd dociera do gniazdek?

Na wsiach prąd z GPZ najczęściej trafia do przewodów na słupach – energia trafia więc do domów i przedsiębiorstw drogą powietrzną. W miastach proces ten odbywa się raczej w podziemnych sieciach kablowych, a po dotarciu do samych budynków, prąd jest rozdzielany przez Wewnętrzne Linie Zasilające (WLZ). To już ostatni etap wędrówki prądu do naszych gniazdek – dociera on do nich za pomocą małych przewodów, które są ukryte pod powierzchniami ścian. Oczywiście, by prąd był doprowadzany do domu, budynek musi być przyłączony do sieci energetycznej. O to muszą postarać się przede wszystkim ci, którzy zakupili działkę i przymierzają się do budowy domu.

Kto dostarcza prąd do twojego domu?

Od strony technicznej wszystko wydaje się być jasne, ale biorąc pod uwagę mnogość sprzedawców prądu, może pojawić się pytanie o szczegóły dotyczące sieci dystrybucyjnej. Choć może się to wydawać skomplikowane, to jednak w gruncie rzeczy jest to bardzo proste. Za infrastrukturę elektroenergetyczną odpowiedzialny jest Operator Systemu Dystrybucyjnego – to dzięki niemu, a właściwie jego infrastrukturze, prąd może docierać do naszych gniazdek.

Sprzedawca prądu, np. Po Prostu Energia (https://poprostuenergia.pl/), jest jednak tym, z kim rozliczamy się za energię, którą zużyliśmy. Nie posiada on własnej sieci dystrybucyjnej (a przynajmniej – nie musi jej posiadać), ponieważ wcześniej kupił prąd lub zawarł odpowiedni kontrakt z wytwórcą energii elektrycznej. Sprawdź ofertę taniego prądu dla firm: https://poprostuenergia.pl/prad-dla-firmy/

Możesz także przeczytać

Leave a Comment