Ekspertyza budowlana – co to jest i jakie powinna zawierać elementy?

Ekspertyza budowlana czy inaczej inwentaryzacja zabudowy jest to ocena technicznego stanu budynku. Ocena wykonywana jest na podstawie dokładnych badań, pomiarów i obliczeń wytrzymałości poszczególnych elementów konstrukcji budynku, w tym elewacji, dachu, stropu, ścian oraz fundamentów. W zależności od przeznaczenia i potrzeb osoby zlecającej ekspertyzę budowlaną może ona być mniej lub bardziej szczegółowa.

Co zawiera inwentaryzacja zabudowy?

Ekspertyza budowlana mająca ocenić stan techniczny konstrukcji budynku najczęściej zawiera takie elementy jak:

  • Szczegółowy opis przedmiotu ekspertyzy
  • Cel ekspertyzy
  • Szczegółowy opis badanych elementów konstrukcji budynku
  • Szczegółowy opis rozwiązań konstrukcyjnych, materiały, jakie zostały użyte do budowy, wymiary obiektu i jego elementów konstrukcyjnych
  • Szczegółowy opis konstrukcji ścian, dachu, stropów oraz posadowienia fundamentów
  • Dokumentację fotograficzną i rysunkową badanych elementów
  • Szczegółowy opis przeprowadzonych badań
  • Dokładne obliczenia dopuszczalnych obciążeń poszczególnych elementów konstrukcji obiektu
  • Szczegółowe wnioski z przeprowadzonych oględzin wraz z opisem oceny stanu technicznego budynku, zalecenia co do ewentualnych prac remontowych, ocena stanu instalacji wewnętrznych i ich użyteczność, opis prawdopodobnych przyczyny powstania ewentualnych uszkodzeń wraz z zaleceniami prac, które pomogą ich uniknąć.

Do czego jest potrzebna inwentaryzacja zabudowy?

Jak wynika z elementów, jakie znajdują się w ekspertyzie budowanej, może ona być bardzo przydatnym dokumentem. Cenne informacje na temat stanu technicznego badanego budynku mogą być przydatne podczas planowanych prac remontowych, inwestycji, podczas planowania adaptacji danego budynku do konkretnych celów, lub podczas podejmowania decyzji o ewentualnym zakupie nieruchomości. Ekspertyza pozwoli realnie ocenić stan techniczny budynku, instalacji wewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych. Mając tę wiedzę, łatwiej będzie rozpocząć w porę odpowiednie prace remontowe, które pozwolą uniknąć dalszego uszkodzenia elementów, lub też zrezygnować z zakupu danego obiektu, którego stan techniczny będzie pozostawiał wiele do życzenia.

Więcej o ekspertyzie budowlanej na https://www.metris.com.pl/p/77,inwentaryzacja_zabudowy

Kto wykonuje ekspertyzę budowlaną?

Wykonanie inwentaryzacji zabudowy warto powierzyć profesjonalnej firmie. Wykwalifikowany rzeczoznawca budowlany m nie tylko odpowiednie narzędzia pomiarowe, ale przede wszystkim doświadczenie wiedzę i uprawnienia do przeprowadzenia poszczególnych badań. Dobrze wykonana ekspertyza posiada bardzo dokładne obliczenia i wnioski, do których wykonania potrzebna jest duża wiedza i doświadczenie. Ekspertyza budowlana, która ma być wiarygodnym dokumentem formalnym, musi być wykonana przez rzeczoznawcę budowlanego, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz rekomendację pisemną wojewody.

Możesz także przeczytać

Leave a Comment