Dobudowanie garażu do domu na zgłoszenie

Budowa garażu na zgłoszenie to bardzo kusząca opcja powiększenia funkcjonalności naszej działki czy terenu przydomowego. Często bowiem dopiero po jakimś czasie od budowy domu decydujemy się na dobudowanie garażu. Warto znać przepisy prawne regulujące te kwestię, która wcale nie jest do końca jednoznaczna.

Garaż przy domu

Garażem jest pomieszczenie albo budynek przeznaczone do postoju pojazdów. Oczywiście w garażu przy domu możemy także składować narzędzia czy dokonywać napraw naszego samochodu, jednak to już kwestia poboczna. Dodatkowo należy pamiętać, że garaż różni się od wiaty. Garaż bowiem musi posiadać z każdej strony ściany (oczywiście z otworami) oraz dach.

Garaż przy domu możemy wybudować jako nowy budynek, ale dostawiony do istniejącego już budynku mieszkalnego. W takiej sytuacji konieczne jest zdobycie pozwolenia na budowę. Jak wiadomo, uzyskanie pozwolenia jest procesem dość czasochłonnym. Trzeba załatwić wiele formalności i sprostać różnym wymaganiom formalnym.

Warto więc rozważyć – jeżeli w naszej sytuacji to możliwe – budowę garażu wolnostojącego.
Więcej informacji na: https://www.prawo-budowlane.info/

Garaż na zgłoszenie

Taki typ budynku – czyli garaż wolnostojący – często możemy wybudować tylko na zgłoszenie. Art. 19 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego zakłada, że budowa garażu lub wiaty garażowej o powierzchni do 35 m2 nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wielkość garażu dotyczy wymiarów całkowitych, nie powierzchni użytkowej. Takich obiektów budowlanych jednak może być maksymalnie dwa na każde 500 m2 powierzchni działki.

Wniosek – czyli zgłoszenie woli rozpoczęcia robót budowlanych – składamy do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Ma on 21 dni na wniesienie sprzeciwu, co oznacza, że z jakichś powodów nie dostaniemy zgody na budowę. Jednak milczenie urzędu to udzielenie zgody na budowę. Wówczas nie otrzymujemy już żadnej dodatkowej decyzji potwierdzającej nasz projekt budowy.

Zgłoszenie budowy garażu jest ważne przez 3 lata. Jeżeli w tym czasie nie rozpoczniemy inwestycji, ponownie musimy przejść procedurę zgłoszenia. Odbywa się to analogicznie jak za pierwszym razem, czyli wyczekujemy 21 dni na reakcję (lub jej brak) ze strony urzędu.

Nasz garaż na zgłoszenie możemy wybudować na zwykłych fundamentach – będzie wtedy trwale związany z gruntem. Możemy także wybrać opcję osadzenia na bloczkach betonowych. Dodatkowo także mamy swobodny wybór w zakresie materiału, z jakiego wykonamy ten budynek. Możliwa jest blacha lub też tradycyjne murowanie z dowolnego materiału. Ważne, by był to budynek wolnostojący.

Garaż dostawiony do domu

W niektórych sytuacjach nasz wybór pada jednak na dobudowanie garażu do istniejącego już budynku mieszkalnego. Wówczas – niestety – musimy postarać się o pozwolenie na budowę. Jak wiadomo, jest to proces dłuższy i bardziej skomplikowany niż budowa na zgłoszenie. W takim przypadku nie mamy jednak wyboru.

Jeśli zignorujemy ten obowiązek, czekają nas konsekwencje. W trakcie budowy (lub po jej zakończeniu) narażamy się na kontrolę inspekcji budowlanej. Ta stwierdza, czy należy dokonać rozbiórki budynku, czy możliwa jest jego legalizacja. Jeśli jest możliwe zalegalizowanie garażu, i tak musimy przerwać prace budowlane. Później musimy spełnić wszystkie wymagania związane z legalizacją samowoli budowlanej, w tym także wnieść opłatę legalizacyjną.

Bibliografia:

Możesz także przeczytać

Leave a Comment