Do czego służą zbiorniki retencyjne?

Do czego służą zbiorniki retencyjne?

Woda to jeden z najcenniejszych zasobów. Z powodu zmian klimatycznych dostęp do niej bywa niekiedy utrudniony, ale można ten problem choć częściowo rozwiązać dzięki retencji. Na czym ona polega?

Jakie jest zastosowanie zbiorników retencyjnych?

Dzięki retencji można sprawniej zarządzać gospodarką wodną. Zbiornik retencyjny umożliwia gromadzenie wody w tych okresach, kiedy jest jej dużo, na przykład podczas intensywnych opadów, a kiedy wody zaczyna brakować, korzysta się właśnie z nagromadzonych w ten sposób zapasów. Zbiornik retencyjny jest tak skonstruowany, by mimo długiego przechowywania wody wciąż nadawała się ona do ponownego użytku.

Retencja nie dotyczy wyłącznie zagospodarowywania wody deszczowej. Zbiorniki retencyjne mogą być wykorzystywane także do magazynowania ścieków sanitarnych, ścieków pochodzenia rolniczego, wody przeciwpożarowej, wody technologicznej oraz innych mediów, które nie powinny trafiać bezpośrednio do środowiska, ponieważ mogłoby to skutkować skażeniem terenu. Zbiornik jest wykonany z wysokiej jakości betonu, odpornego na działanie szkodliwych substancji, charakteryzuje się dużą szczelnością i wytrzymałością niezależnie od warunków pogodowych.

Prostopadłościenne zbiorniki retencyjne stosuje się w kanalizacji przemysłowej, sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej także jako komory połączeniowe i wodomierzowe, w ciepłownictwie mogą one pełnić rolę komór pomiarowych i ciepłowniczych.

Jak zbudować taki zbiornik?

Dostępne na Sienkiewicz.com.pl zbiorniki retencyjne są wykonane ze specjalnie przygotowanych prefabrykatów o określonych parametrach. Sprawdzą się jako zbiorniki przeciwpożarowe, komory przepływowe, inspekcyjne i połączeniowe, jako obudowa urządzeń technologicznych sieci kanalizacyjnych, pompownie, separatory, elementy oczyszczalni ścieków. Zbiorniki retencyjne są przystosowane do pracy zarówno w terenie zielonym, jak i pod obciążeniem naziomu ruchem kołowym.

Zbiorniki są dostępne w różnych wymiarach. Jest możliwość wykonania w nich otworów oraz szczelnych przejść. Zbiornik może być zakończony standardową płytą pokrywową lub płytą wykonaną według indywidualnego projektu na zamówienie klienta. Każdy taki projekt uwzględnia warunki gruntowo-wodne terenu, na którym zbiornik zostanie wybudowany.

Leave a Comment