Czym zajmuje się nadzór geotechniczny budowy?

Proces realizacji inwestycji budowlanej powinien być poprzedzony kompleksowym badaniem gruntu. Nadzór geotechniczny budowy – bo to w jego kompetencjach leży kwestia tychże badań – nie ogranicza się wyłącznie do analiz mechanicznych gruntu. Czym zatem się on zajmuje i jakie są jego najważniejsze zadania?

Proces realizacji inwestycji budowlanej powinien być poprzedzony kompleksowym badaniem gruntu. Nadzór geotechniczny budowy – bo to w jego kompetencjach leży kwestia tychże badań – nie ogranicza się wyłącznie do analiz mechanicznych gruntu. Czym zatem się on zajmuje i jakie są jego najważniejsze zadania?

Analiza gruntu – badanie od podstaw

Głównym celem nadzoru jest zbadanie struktury gruntu. Pod tą dość ogólną nazwą kryje się szereg parametrów gleby i związane z nimi właściwości gruntu.

1. Poziom wód gruntowych – jeśli jest zbyt wysoki, konieczne będzie kompleksowe, hydroizolacyjne zabezpieczenie fundamentów. Wysoki poziom wód gruntowych jest poważnym problemem w przypadku konstrukcji domów z podpiwniczeniem.

2. Stabilność gruntu i jego nachylenie – to dwa czynniki, które decydują o rodzaju zastosowanych fundamentów i kosztach budowy domu. Na stabilność gruntu wpływa zarówno jego odporność na działanie wilgoci, jak i również struktura i profil geologiczny.

Badania – istota nadzoru geotechnicznego

Nadzór geotechniczny budowy to przede wszystkim badania jego spoistości, reagowania na oddziaływania mechaniczne i analizy laboratoryjne.

Pomiary stabilności gruntu realizuje się za pomocą dwóch odrębnych metod mechanicznych i metody laboratoryjnej.

1. Pomiar sondą statyczną – polega na analizie odkształceń gruntu na skutek bezpośredniego, statycznego oddziaływania mechanicznego. Wykorzystanie sondy statycznej niesie ze sobą wiele zalet, w tym możliwość eksploracji gruntu do 50 cm poniżej powierzchni płyty.

2. Pomiar sondą dynamiczną – opiera się na analizie odkształceń struktury gruntowej na skutek dynamicznych oddziaływań mechanicznych. Wartość przyłożonej tu siły zależy od operatora, a jej odpowiedni dobór pozwala zapobiec niskiej nośności i osiadaniu podłoża.

Badanie laboratoryjne – profesjonalna analiza gruntu

Podczas prac geotechnicznych pobiera się również próbki gruntu i wód gruntowych. Następnie przesyła się je do odpowiedniego laboratorium budowlanego.

Jednym z badań realizowanych w tymże laboratorium jest tak zwane badanie Proctora. Polega ono na przeanalizowaniu podesłanych próbek pod kątem ich optymalnej wilgotności. Dzięki temu można wyeliminować czynnik pogodowy przy analizie rzeczywistej spoistości gruntu. Badanie to daje pełny obraz charakterystyki gruntowej, niezbędnej do realizacji dalszych prac.

Podsumowanie

Powyższe badania stanowią podstawę sporządzenia odpowiedniej dokumentacji technicznej, która będzie oparciem dla ekip budowlanych przystępujących do prac przygotowawczych i właściwych zadań budowlanych.

Możesz także przeczytać

Leave a Comment