Działanie lutownic gazowych

W lutownicach gazowych wysoką temperaturę grotu uzyskuje się dzięki palnikowi gazowemu zasilanemu gazem propan-butan. Przeczytaj, jak działają lutownice gazowe!

Podstawowa definicja określa lutowanie, jako metodę trwałego łączenia elementów metalowych za pomocą metalowego spoiwa zwanego lutem. Temperatura topnienia lutu musi być niższa od temperatury topnienia łączonych elementów. Do czynności tej używa się specjalnych narzędzi zwanych lutownicami. Dostępne na rynku są lutownica transformatorowe, oporowe oraz lutownice gazowe. Warto dowiedzieć się, na jakiej zasadzie działają te ostatnie. Czym są lutownice i jaka jest ich podstawowa zasada działania? Mimo że wyróżnia się kilka rodzajów lutownic, wszystkie składają się z trzech podstawowych elementów. Każde urządzenie do lutowania zbudowane jest z uchwytu, elementu grzejnego oraz grotu, który ma bezpośredni kontakt ze spoiwem, czyli…

Czytaj więcej...