Centra logistyczne od A do Z

Centra logistyczne od A do Z

Choć w budownictwie najczęściej rozgranicza się inwestycje mieszkaniowe od przemysłowych, to warto wiedzieć, że oba te działy wchodzą w skład tzw. budownictwa kubaturowego. Mimo że w przepisach prawnych nie ma jasno określonej definicji tego sformułowania, to funkcjonuje ono na rynku od wielu lat. Jednak brak oficjalnego znaczenia tej frazy wpłynął na wydanie wyroku Sądu Administracyjnego w Krakowie w 2014 roku, zgodnie z którym za budownictwo kubaturowe uznaje się takie obiekty i budynki, które podlegają pod parametry objętości. To wyróżnia je od budownictwa liniowego, dla którego istotę stanowią jednostki długości. I…

Czytaj więcej...

Jak najlepiej wykorzystać budynki modułowe?

Budownictwo modułowe znajduje zastosowanie w wielu sytuacjach Nie tylko jako domki dla pracowników podczas różnego rodzaju prac remontowych i budowlanych, ale również w użytku prywatnym. Warto poważnie rozważyć budowę pomieszczeń z kontenerów, ponieważ projekty te mają szereg zalet. Poniżej przedstawiamy główne plusy budynków tego typu oraz wskazujemy, kiedy warto je stawiać. Wyjaśniamy również, jakie istnieją rodzaje budynków z kontenerów. Jakie zalety posiadają budynki z kontenerów? Budynki modułowe posiadają wiele zalet. Jedną z nich jest możliwość dowolnego aranżowania wnętrza powstałych budynków. Dodatkowo, czas realizacji projektów budynków powstających z modułów, jest stosunkowo…

Czytaj więcej...