Podwyżki opłat za odbiór śmieci, stawki uzależnione od zużycia wody

15 października 2020 Radmi Warszawy zmienili zasady opłat za odbiór śmieci.Od 1 grudnia 2020 stawka za odbiór śmieci będzie uzależniona od zużycia wody. Miesięczna opłata za odbiór śmieci będzie naliczana na podstawie średniego zużycia wody w ciągu ostatnich 6 miesięcy.Stawka opłat to 12,73 zł za jeden metr sześcienny zużytej wody w ciągu jednego miesiąca.Opłaty dotyczą domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych i lokali niezamieszkałych w zabudowie mieszanej. Nieruchomości nie posiadające dostępu do wody zapłacą ryczałtem określonym przez ustawę.Wzór wyliczeniowy to: liczba mieszkańców x 4 metry sześcienne wody x 12,73 zł.Należy dodać, że…

Czytaj więcej...

Ulga termomodernizacyjna – jak odliczyć panele fotowoltaiczne od podatku?

Zbliża się koniec roku, nieodłącznie związany z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Wśród licznych ulg, z których korzystają Polacy, znajduje się także ulga termomodernizacyjna pozwalająca posiadaczom nowych instalacji fotowoltaicznych na odliczenie w PIT aż do 53 tys. zł z tego tytułu. Wysokość ulgi jest uzależniona od kosztu instalacji oraz przedziału skali podatkowej, w której znajduje się płatnik. Ulga przysługuje zarówno podatnikom rozliczającym się według skali, jak i płacącym podatek liniowy lub ryczałt. Czym jest ulga termomodernizacyjna i jak działa? Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów…

Czytaj więcej...